9. 5. 2018. u 08:01

Trenutno je otvoren natječaj za novog glavnog urednika biltena Pro bono. Traže se motivirani pojedinci s novinarskim i/ili uredničkim iskustvom. Preduvjet za prijavu je da je riječ o osobi koja je već uključena u rad Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu ili koja to tek namjerava postati...

 

Trenutno je otvoren natječaj za novog glavnog urednika biltena Pro bono. Traže se motivirani pojedinci s novinarskim i/ili uredničkim iskustvom. Preduvjet za prijavu je da je riječ o osobi koja je već uključena u rad Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu ili koja to tek namjerava postati.

Pro bono je bilten (časopis) Pravne klinike . U cijelosti ga izrađuje nekolicina studenata – volontera Pravne klinike i njihovih suradnika. Donosi zanimljivosti i aktualnosti iz rada Pravne klinike, intervjue i stručne članke relevantne pravne tematike bazirane na stvarnim slučajevima s kojima su se stranke javile Pravnoj klinici, a svaki ima i zasebnu temu broja. Prvi je broj izašao u rujnu 2012., a izlazi semestralno (dva puta godišnje). Svakih nekoliko godina planirano je i međunarodno izdanje, a prvo takvo izdano je 2015. godine.

Nakon deset brojeva, želja nam je u prvi plan staviti kliničke aktivnosti i konkretne predmete stranaka. Tekstovi u novom biltenu trebali bi više biti novinskog nego pravno-stručnog tipa.

Kandidati svoje prijave sa životopisom i pismom motivacije s prijedlogom novog koncepta biltena mogu dostaviti na e-mail adresu uredništva (urednistvo.probono@gmail.com) i adresu asistenta Brozovića (juraj.brozovic@pravo.hr) do 4. lipnja 2018.

S poštovanjem,
prof. dr. sc. Alan Uzelac
voditelj Pravne klinike

Danijel Relković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana