9. 2. 2018. u 09:51
Uređeno: 9. 2. 2018. u 09:58

Obavijesti o upisu u ljetni semestar 2017/18. akad. god...

Studenti su dužni pri upisu ljetnog semestra postupiti prema pravilima i uputama:

Svi studenti su dužni  provjeriti i/ili ponovno popuniti osobne podatke na studomatu putem opcije Podaci o studentu - Osobni podaci do 28. veljače 2018. godine.

Studenti upisani u prvi puta prvu godinu studija 2017/18. akad. god. upis ljetnog semestra ne obavljaju putem studomata.

Raspored i postupak predaje indeksa za ljetni semestar

Pravila upisa ljetnog semestra za redovite studente

Pravila upisa ljetog semestra za izvanredne studente

Obavijest o postupku upisa desetog semestra - Naprednog seminara

Obavijest studenima o ispunjavanju obveza iz seminara

Podaci za postupak uplate naknada na Pravnom studiju

 

Obavijest o postupku odabira seminara/vježbi/mentora u ljetnom semestru - više godine studija

Obavijest o postupku odabira seminara - prva godina studija

 

Za upite koji nisu pojašnjeni u navedenim pravilima i uputama može se poslati e-mail na referada@pravo.hr

 

 

Danijel Relković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana