5. 9. 2017. u 14:37
Uređeno: 6. 9. 2017. u 09:55

Pripreme za natjecanje počinju u drugoj polovini rujna 2017. godine, a prijave traju do 15. rujna 2017. godine.

Pozivaju se svi studenti zainteresirani za sudjelovanje na European Law Moot Court (ELMC) natjecanju u akademskoj godini 2017/2018 da se jave Katedri za europsko javno pravo slanjem e-maila na adresu dpetric@pravo.hr.

Svi potencijalni kandidati moraju biti barem na trećoj godini pravnog studija te imati položen predmet Europsko javno pravo s ocjenama 4 ili 5. Budući da se natjecanje održava na engleskom i na francuskom jeziku, prednost imaju studenti sa znanjem oba jezika.

Više informacija na www.pravo.unizg.hr/EJP/obavijesti__announcements.
Katedra za europsko javno pravo

Renata Požgaj
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana