Opće obavijesti za studente
PogreškaHide message
Nemate dovoljno pravo za vidjeti željenu obavijest
Potpisan Memorandum o...

Potpredsjednik SZPFZG Mario Burić i Tamás Szabó predsjednik EHOK su 3. ožujka u Budimpešti potpisali Memorandum o sporazumijevanju (eng.“Memorandum of Understanding-MOU”) između Studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Studentskog zbora Pravnog fakulteta Eötvös Loránd Sveučilišta u Budimpešti.

pfz

13. 3. 2018. u 11:25
Uređeno: 13. 3. 2018. u 11:27
pfz

13. 3. 2018. u 11:04

U tijeku je Mjesec frankofonije 2018 u kojem će Sveučilište u Zagrebu sudjelovati s dva koncerta studenata Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu. Koncerti će se održati 13. i 14. ožujka od 19 sati u dvorani Stančić/Huml Muzičke akademije, a izvodit će se djela francuskih skladatelja u rasponu od 18. do 21. stoljeća. Ulaz na koncerte je slobodan.

Cijeli program Mjeseca frankofonije dostupan je na stranicama Francuskog instituta u Hrvatskoj, http://institutfrancais.hr/zagreb/fete-de-la-francophonie-en-croatie/.

Andrea Mišković

8. 3. 2018. u 08:17

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatski Telekom d.d. sklopili su sporazum o suradnji u organiziranju praktične nastave za studente Fakulteta. 

Hrvatski Telekom d.d. objavljuje natječaj za prijem na praksu u trajanju od 3 mjeseca za studente treće i viših godina pravnog studija. Mogu se javiti studenti zainteresirani za rad u gospodarstvu i na pitanjima ICT regulacije, tržišnog natjecanja, zaštite osobnih podataka i telekomunikacijske regulative.

Svoje prijave, koje moraju sadržavati životopis i motivacijsko pismo, studenti mogu slati na adresu martino.pekas@t.ht.hr

pfz

3. 3. 2018. u 16:58
Uređeno: 3. 3. 2018. u 17:00

Na temelju čl. 7. st. 1. Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade, dekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Igor Gliha raspisuje natječaj za dodjelu Dekanove nagrade u kategoriji pisanih radova (jedan do tri autora).

Prijava na natječaj za dodjelu Dekanove nagrade, uz dva ispisana primjerka rada i izjavu o izvornosti kojom se potvrđuje da je rad izvorni rezultat autorovog istraživanja te da u njegovoj izradi nisu korišteni drugi izvori osim onih navedenih u radu, podnosi se Odboru za poticanje izvrsnosti studenata Fakulteta putem pisarnice Fakulteta, a elektronska inačica rada u .pdf obliku putem elektronske pošte izvrsnost@pravo.hr, do petka, 4. svibnja 2018. u 14:30 sati.

Autor prijavljenog rada mora imati mentora. Mentor mora biti osoba s akademskom titulom doktora znanosti u polju kojem pripada tema rada.
Mentor je obvezan izraditi pisano mišljenje o radu u kojem će ocijeniti ispunjenost svakog od kriterija iz članka 14. Pravilnika i obrazložiti svoju ocjenu. Mentor je obvezan pisano mišljenje izraditi ispunjavanjem obrasca objavljenog uz ovu obavijest o natječaju i u natječajnom ga roku predati Odboru za poticanje izvrsnosti studenata u elektronskoj inačici u .pdf obliku putem elektronske pošte izvrsnost@pravo.hr.

 

 

Posebno napominjemo da studenti koji žele svoje radove prijaviti pored Dekanove nagrade i za Rektorovu nagradu moraju podnijeti zasebnu prijavu sukladno natječaju za dodjelu Rektorove nagrade.

 

Natječaj za dodjelu Dekanovih nagrada u kategorijama iz čl. 5. st. b, c, d i e Pravilnika o Dekanovoj nagradi i postupku predlaganja dodjele Rektorove nagrade bit će objavljen do 15. rujna 2018. godine.

 

pfz

3. 3. 2018. u 16:30
Uređeno: 3. 3. 2018. u 16:41

Na temelju odredbi čl. 2. Pravilnika o dodjeli Rektorove nagrade, rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras raspisuje Natječaj za dodjelu Rektorove nagrade za akademsku godinu 2017./2018. Prijava radova za Rektorovu nagradu obavlja se popunjavanjem odgovarajućih obrazaca na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu 
https://apps.unizg.hr/rektorova-nagrada/ Studenti mogu pristupiti ovoj aplikaciji svojim AAI@EduHr elektroničkim 
identitetom. Ako studenti ne znaju korisničku oznaku ili zaporku, za pomoć se mogu obratiti administratoru matične ustanove.

Rok za prijavu na Natječaj je petak*4. svibnja 2018. do 16 sati.


Natječaj i Pravilnik nalaze se u privitku, a također ih možete naći na web stranici Sveučilišta u Zagrebu:
http://www.unizg.hr/istrazivanje/istrazivanje-i-inovacije/nagrade-za-posebna-postignuca/rektorova-nagrada/

 

pfz

Stockholm Uviversity, Department of Law objavio je poziv na sudjelovanje u ljetnom programu u trajanju od dva došest tjedana. Kako se radi o partnerskom sveučilišu, studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu oslobođeni su plaćanja školarine te snose samo troškove smještaja i društvenih događanja.

 

Rok za prijavu je 31. ožujka 2018. godine. Kako su nominacije moguće samo putem Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, mole se zainteresirani studenti da se jave na email adresu: ntepes@pravo.hr.

Za dodatna pitanja o programu, molimo obratiti se na email adresu: summer@sbs.su.se

 

Nina Tepeš

27. 2. 2018. u 15:30
Uređeno: 28. 2. 2018. u 07:57

Prijave na Natječaj traju od sutra - 28. veljače do 19. ožujka 2018. do 24 sata, a obavljaju se isključivo elektroničkim putem upisivanjem podataka u aplikaciju na internetskoj stranici Sveučilišta u Zagrebu www.unizg.hr/stipendije.

/_news/23422/Natjecaj za dodjelu stipendija Sveucilista u Zagrebu 2018..pdf

/_news/23422/Odluka_o_raspisivanju_Natjecaja_za_dodjelu_stipendija_Sveucilista_u_Zagrebu_2018.pdf

/_news/23422/Izjava_o_clanovima_zajednickog_kucanstva.docx

Podaci o postotku uspješnosti studenata na studijima Pravnog fakulteta evidentirat će se u ISVU sustav (studomat) do ponedjeljka 5. ožujka 2018. god.

Renata Požgaj

9. 2. 2018. u 09:51
Uređeno: 9. 2. 2018. u 09:58

Obavijesti o upisu u ljetni semestar 2017/18. akad. god...

Danijel Relković


9. 9. 2016. u 12:18
Uređeno: 11. 9. 2017. u 13:40

PLAĆANJE PARTICIPACIJE TROŠKOVA STUDIJA...

Danijel Relković

23. 1. 2018. u 10:27

Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu nas je obavijestio da su na poveznici http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/medunarodne-ljetne-skole/ objavljene informacije o ljetnim školama koje su poslala partnerska sveučilišta.

Dodatne ponude bit će objavljene kako ih Ured bude zaprimao.

 

Nina Tepeš

Postupnik je vidljiv na poveznici 

 

Renata Požgaj

18. 5. 2017. u 07:17
Uređeno: 18. 5. 2017. u 11:50

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu partnerska je ustanova u sklopu projekta Inicijativa privatnog sektora za mlade koji je pokrenula Hrvatska udruga poslodavaca, u suradnji s Europskom bankom za obnovu i razvoj. Projekt...

Danijel Relković

Microsoft Office 365 je skup usluga koje se nalaze u oblaku i pružaju mnoštvo funkcionalnosti, omogućavaju zajednički rad te 1 TB prostora za pohranu dokumenata. Uslugama se pristupa pomoću elektroničkog identiteta u sustavu AAI@EduHr, a uz to svakom je profesoru, studentu i djelatniku javnih visokih učilišta i javnih znanstvenih instituta omogućena i instalacija alata Office 365 ProPlus na pet računala i pet mobilnih uređaja (tableta, pametnih telefona).

Više o usluzi može se vidjeti na poveznici http://www.srce.unizg.hr/office365/

Danijel Relković

Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana