21. 1. 2014. u 13:30
Uređeno: 21. 1. 2014. u 13:31

U skladu s člankom 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN94/2013) studenti su dužni svoj završni rad...

          U skladu s člankom 40. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN94/2013) studenti su dužni svoj završni rad na integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju predati u odgovarajućem broju otisnutih primjeraka i u elektronskom obliku u pdf formatu.

          U skladu s navedenim odredbama student Pravnog studija dostavlja određeni broj otisnutih primjeraka rada prije obrane na katedru predmeta iz kojeg brani diplomski rad a nakon obrane diplomskog rada u referadu studija dostavlja jedan primjerak diplomskog rada u otisnutom, uvezanom obliku te primjerak rada na tvrdom mediju (CD ili DVD) obvezno u pdf formatu.

 

Upute i postupke za prijavu i obranu diplomskog rada studenti mogu vidjeti na LINKU

Danijel Relković
Copyright (C) 2018 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana