Izbori za Studentski zbor


Konačni rezultati izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


----------------------------------------------------

Obavijest studentima:

ovim putem se obavještavaju studenti kako kao dokaz o potrebnim ECTS bodovima za kandidaturu mogu podnijeti potvrdu o položenim ispitima koja se može pribaviti preko podrska.pravo.hr

----------------------------------------------------

 

Izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu će se održati 23. (utorak) i 24. (srijeda) ožujka od 8 do 20 sati u zgradi u Ćirilometodskoj 4 u dvorani IV (dvorište).

Aktivno biračko pravo imaju svi studenti Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu što se utvrđuje s popisom birača. Izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu će se provoditi u 4 izborne jedinice:
- 1. Studenti pravnog studija (biraju 17 predstavnika)
- 2. Studenti studija socijalnog rada (biraju 4 predstavnika)
- 3. Studenti stručnih studija (biraju 4 predstavnika)
- 4. Studenti poslijediplomskih studija (biraju 2 predstavnika)

Svaki se student Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu može kandidirati za predstavnika za Studentski zbor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu ili Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu. Jedino ograničenje je propisano člankom 14. stavkom 3. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama. Kandidature se predaju do 12. ožujka. Točan način predaje kandidatura je naveden u kandidacijskom obrascu.

 

Dokumenti:

 

Popisi birača: