Izdanja u prodaji

EUROPSKO PROMETNO PRAVO

Naslov: Europsko prometno pravo

Autori: N. RAdionov, T. Ćapeta, J. Marin, B. Bulum, A. Kumpa, N. Popović, I. Savić

Godina izdanja: 2011.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice -->otvori<--

Knjiga "Europsko prometno pravo" je prva hrvatska- i jedna od prvih međunarodnih -publikacija koja na sveobuhvatan, jasan i sustavan način daje prikaz razvoja opsežne pravne stečevine Europske unije u svim granama prometa, od početaka europskih integracija do danas. Sadržaj knjige podijeljen je u dva velika dijela: opći i posebni. U općem  je prikazan razvoj, položaj i značenje europskog prometnog prava i politike u kontekstu Osnivačkih ugovora te doktrinarnih problema koji su se javljali u tumačenju odredbi o prometu Osnivačkih ugovora kao i njihovih rješenja, dok se posebni dio sastoji od šest poglavlja u kojima je izložen pregled važećeg europskog prometnog prava kopnenom, zračnom, pomorskom i pravu unutrašnje plovidbe. U djelu je sadržan sažet prikaz preko 300 propisa prometnog prava Europske unije, više od 100 sudskih presuda Europskog suda i nacionalnih sudova, te 70-ak strateških dokumenata Europske unije, te time ovo djelo postaje temeljno djelo u području ne samo u Hrvatskoj, već i šire, na razini Europske unije.

Popis obavijesti