Izdanja u prodaji

RAZUMJETI KAZNENU ODGOVORNOST PRAVNIH...

Naslov: Razumjeti kaznenu odgovornost pravnih osoba

Autor: Vanja-Ivan Savić

Godina izdanja: 2013.

Sadržaj knjige: -->otvori<--

Veća slika naslovnice: -->otvori<--

Knjiga " Razumjeti kaznenu odgovornost pravnih osoba " opisuje povijesni razvoj kaznene odgovornosti pravnih osoba, moguće modele odgovornosti te model odgovornosti pravnih osoba u poredbenom pravu . Odgovornost pravnih osoba novina je u hrvatskom pravu , uvedena tek 2004. godine donošenjem Zakona o odgovornosti pravnih osoba. Možemo reći da je taj institut još nedovoljno poznat hrvatskim pravnicima, te je stoga ova knjiga kvalitetno i preporučljivo štivo pri rješavanju slučajeva i problema s kojima se susreću u praktičnoj primjeni instituta odgovornosti pravnih osoba. Knjiga  također sadržava prikaz prakse u Hrvatskoj te uređenje kaznene odgovornosti u međunarodnom pravu i Europskoj uniji, čime dobiva i dodanu komparativnu vrijednost.

Popis obavijesti