Izdanja u prodaji

Obavijesti
Osnove prava društava (deveto,...
NOVO   Naslov: Osnove Prava društava (deveto, izmijenjeno i dopunjeno izdanje) Autori: Siniša Petrović / Petar Ceronja Godina izdanja: 2019.
Statistika za studente socijalnog rada
NOVO   Naslov: Statistika za studente socijalnog rada Autori: Mladen Knežević, Hrvoje Lisičar Godina izdanja: 2019.
HRESTOMATIJA HRVATSKOGA MEDICINSKOG...
NOVO     Naslov: Hrestomatija hrvatskog medicinskog prava Urednici Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski Godina izdanja: 2016.
PRAVO NA TUŽBU
Naslov: Pravo na tužbu Autor: Mihajlo Dika Godina izdanja: 2014.