Izdanja u prodaji

Obavijesti
Spreading the Wings of EU Aviation...
Obrazovanje i status knjižničara u...
NOVO   Naslov: Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva Autor: Ksenija Švenda-Radeljak Godina izdanja: 2018. RASPRODANA NAKLADA
KAZNENO PRAVO - POSEBNI DIO
NOVO   Naslov: KAZNENO PRAVO - POSEBNI DIO AutorI: Leo Cvitanović, Davor Derenčinović, Ksenija Turković, Maja MInuvrana Vajda, Marta Dragičević Prtenjača, Aleksandar Maršavelski, Sunčana Roksandić Vidlička Godina izdanja: 2018.  
Prosecuting Serious Economic Crimes...
NOVO   Naslov: Prosecuting Serious Economic Crimes as International Crimes Autor: Sunčana Roksandić Vidlička Godina izdanja: 2018.
Osnove prava društava
NOVO   Naslov: Osnove Prava društava Autori: Siniša Petrović / Petar Ceronja Godina izdanja: 2018.
RIMSKO PRAVO
NOVO   Naslov: Rimsko pravo Autor: Marijan Horvat Godina izdanja: 2017. RASPRODANA NAKLADA
LIBER CASUUM
NOVO     Naslov: Liber casuum Autor: Tomislav Karlović Godina izdanja: 2017.
HRESTOMATIJA HRVATSKOGA MEDICINSKOG...
NOVO     Naslov: Hrestomatija hrvatskog medicinskog prava Urednici Ksenija Turković, Sunčana Roksandić Vidlička, Aleksandar Maršavelski Godina izdanja: 2016.
SNJEŽANA BAGIĆ - NAČELO RAZMJERNOSTI...
NOVO Naslov: Načelo razmjernosti u praksi europskih sudova i hrvatskog ustavnog suda s posebnim osvrtom na vlasništvo Autor: Snježana Bagić Godina izdanja: 2016.
KAZNENO PRAVO - OPĆI DIO I
NOVO Naslov: Kazneno pravo – opći dio I Autori: Željko Horvatić, Davor Derenčinović, Leo Cvitanović Godina izdanja: 2016.
PRAVA DJECE - MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP
NOVO Naslov: Prava djece - multidisciplinarni pristu Urednica: Dubravka Hrabar Godina izdanja: 2016.
HRVATSKA PRAVNA POVIJEST U EUROPSKOM...
NOVO Naslov: Hrvatska pravna povijest u europskom kontekstu Autor: Dalibor Čepulo Godina izdanja: 2016.
LJUDSKA PRAVA - uvod u studij
Naslov: LJudska prava - uvod u studij Autori: Josip Kregar, Đorđe Gardaševć, Viktor Gotovac, Ivana Jelić, Marko Jurić, Lana Ofak, Antonija Petričušić, Goran      Selanec, Frane Staničić Godina izdanja: 2014.
TRŽIŠNI REGULATORI - Quo vaditis?
Naslov: TRŽIŠNI REGULATORI - Quo vaditis? Autor: Nikola Popović Godina izdanja: 2015.
UZDRŽAVANJE DJECE - SUDSKI...
Naslov: Uzdržavanje djece - Sudski alimentacijski postupci u domaćem i poredbenom pravu Autor: Slađana Aras Godina izdanja: 2013
PRAVO NA TUŽBU
Naslov: Pravo na tužbu Autor: Mihajlo Dika Godina izdanja: 2014.
PERSPEKTIVE ANTIDISKRIMINACIJSKOG PRAVA
Naslov: Perspektive antidiskriminacijskog prava Autori: Željko Potočnjak, Ivana Grgurev, Andrea Grgić Godina izdanja: 2014.
UVOD U SOCIOLOGIJU
Naslov: Uvod u sociologiju Autori: Josip Kregar, Duško Sekulić, Slaven Ravlić, Siniša Zrinščak, Ksenija Grubišić, Antonija Petričušić Godina izdanja: 2014.
SOCIOLOGIJA UPRAVE
Naslov: Sociologija uprave Autor: Josip Kregar Godina izdanja: 2014.
POSEBNI DIO KAZNENOG PRAVA
Naslov: Posebni dio kaznenog prava Autori: Davor Derenčinović, Leo Cvitanović, Maja Munivrana Vajda, Ksenija Turković Godina izdanja: 2013.
OPOREZIVANJE MULTINACIONALNIH...
Naslov: Oporezivanje multinacionalnih korporacija Autor: Jasna Bogovac Godina izdanja: 2014.
UVOD U POLITIČKU ZNANOST
Naslov: Uvod u poltičku znanost Autori: Slaven RAvlić, Dario Čepo Godina izdanja: 2014.
UPRAVNA ZNANOST - JAVNA UPRAVA U...
Naslov: Upravna znanost - javna uprava u suvremenom europskom kontekstu Autori: I. Koprić, G. Marčetić, A. Musa, V. Đulabić, G. Lalić Novak Godina izdanja: 2014.
EUROPEIZACIJA HRVATSKE JAVNE UPRAVE
Naslov: Europeizacija hrvatske javne uprave Autor: Ivan Koprić Godina izdanja: 2015.
HRESTOMATIJA HRVATSKOG OBITELJSKOG PRAVA
naslov: Hrestomatija hrvatskog obiteljskog prava Autori: grupa autora obiteljskog prava Godina izdanja: 2010.
PRAVNI STATUS SKRBNIKA KAO JAMSTVO...
Naslov: Pravni status skrbnika kao jamstvo zaštite ljudskih prava odraslih Autor: Ivana MIlas Klarić Godina izdanja: 2010.
SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
Naslov: Sustav sprječavanja pranja novca Autor: Sonja Cindori Godina izdanja: 2010.
EUROPSKO PROMETNO PRAVO
Naslov: Europsko prometno pravo Autori: N. RAdionov, T. Ćapeta, J. Marin, B. Bulum, A. Kumpa, N. Popović, I. Savić Godina izdanja: 2011.
EKONOMSKA POLITIKA U RH
Naslov: Ekonomska politika u RH Autori: Mladen Vedriš, Uroš Dujšin Godina izdanja: 2012.
MIROVINSKI SUSTAVI
Naslov: Mirovinski sustavi Autor: Ivana Vukorepa Godina izdanja: 2012.
OSNOVE PRAVA DRUŠTAVA
Naslov: Osnove prava društava Autori: Siniša Petrović, Petar Ceronja Godina izdanja: 2013.
RAZUMJETI KAZNENU ODGOVORNOST PRAVNIH...
Naslov: Razumjeti kaznenu odgovornost pravnih osoba Autor: Vanja-Ivan Savić Godina izdanja: 2013.
PRAVO TRŽIŠNOG NATJECANJA
Naslov: Pravo tržišnog natjecanja Autori: Vlatka Butorac Malnar, Jasminka Pecotić Kaufman, Siniša Petrović Godina izdanja: 2013.
ZBIRKA ZAKONA IZ KAZNENOG PROCESNOG...
Naslov: Zbirka zakona iz kaznenog procesnog prava Urednica: Zlata Đurđević Godina izdanja: 2013.
BALKAN CRIMINOLOGY
Naslov: Balkan Criminology Autori: Ana Marija Getoš Kalac, Hans-Jorg Albrecht, Michael Kilchling Godina izdanja: 2014.