NASTAVNI PLAN:
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo
Nastavni plan


I. Semestar:


Obvezni predmeti jesu:

 1. Pravo društava - opći dio (6 ECTS bodova),
 2. Trgovačko pravo - opći dio (6 ECTS bodova),


Izborni predmeti jesu:

 1. Pomorsko pravo I – ugovori o prijevozu (6 ECTS bodova),
 2. Instrumenti osiguranja plaćanja (6 ECTS bodova),
 3. Pravo osiguranja - opći dio (6 ECTS bodova),
 4. Arbitražno pravo (6 bodova)
 5. Insolvencijsko pravo (6 bodova)
 6. Pravo industrijskog vlasništva (6 bodova)
 7. Pravo konkurencije (6 bodova)
 8. Međunarodno privatno pravo (6 bodova)

 

II. Semestar:


Obvezni predmeti jesu:

 1. Društva kapitala (6 ECTS bodova),
 2. Trgovački ugovori (6 ECTS bodova),


Izborni predmeti jesu:

 1. Pomorsko pravo II – izvanugovorna odgovornost u pomorskom prijevozu (6 ECTS bodova),
 2. Ovršno pravo (6 ECTS bodova),
 3. Pomorsko osiguranje (6 ECTS bodova),
 4. Društva osoba (6 bodova)
 5. Pravo kopnenog i zračnog prometa (6 bodova)
 6. Bankarsko pravo (6 bodova)
 7. Porezno pravo trgovačkih društava (6 bodova)
 8. Temelji računovodstva (6 bodova)
 9. Preuzimanje dioničkih društava (6 bodova)

 

Prema nastavnom planu u III. semestru se ne održava nastava, nego se polažu zaostali ispiti i pišu seminarski radovi i završni rad.


Repozitorij