KRATKE INFORMACIJE O STUDIJU:
Poslijediplomski specijalistički studij Pravo društava i trgovačko pravo
Kratke informacije o studiju

Voditelj Poslijediplomskog specijalističkog studija iz prava društava i trgovačkog prava:
Prof.dr.sc. Hrvoje Markovinović

Pravni fakultet, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, soba 66
tel 01.45.64.342

Adresa studija:
Pravni fakultet u Zagrebu, Poslijediplomski specijalistički studij iz prava društava i trgovačkog prava, 10000 Zagreb, Trg maršala Tita 14

Tajnica poslijediplomskog specijalističkog studija:
Andrea Grisfelder, Pravni fakultet, 10000 Zagreb, Trg Republike Hrvatske 14, soba 67
tel: 01.45.64.342
fax: 01.45.64.011

e-mail: andrea.grisfelder@pravo.hr