O STUDIJU:
Poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti
Poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti

Poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti je trisemestralni specijalistički poslijediplomski studij koji se odvija prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i sveučilišnim propisima. Njegov sadržaj obveznih i izbornih predmeta kombinira produbljene uvide u kazneno pravo, kazneno procesno pravo, kriminologiju, kriminalistiku, kriminalnu politiku, suzbijanje organiziranog kriminaliteta, zaštitu ljudskih prava u kaznenom postupku, međunarodno kazneno pravo, gospodarska kaznena djela s motrišta hrvatskog i poredbenog prava. Program studija prilagođen je aktualnim potrebama prakse s obzirom na novo hrvatsko procesno kazneno zakonodavstvo i na novi Kazneni zakon koji je stupio na snagu 1. siječnja 2013. godine. S obzirom na nedavno pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji, programski sadržaji studija su prilagođeni potrebi boljeg razumijevanja europskog kaznenog prava kao dijela hrvatskog pravnog sustava u širem smislu.

 

ZA INFORMACIJE O STUDIJU MOLIMO KONTAKTIRATI TAJNICU POSLIJEDIPLOMSKIH STUDIJA IZ KAZNENOPRAVNIH ZNANOSTI GOSPOĐU RUŽICU MIHELJ NA TEL. 01 4564 317, e-mail: ruzica.mihelj@pravo.hr