IZVEDBENI PLAN:
Poslijediplomski specijalistički studij iz kaznenopravnih znanosti
POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJ IZ KAZNENOPRAVNIH ZNANOSTI

Prvi semestar - obvezni predmeti

Sati

ECTS

Predavač

Kazneno pravo – opći dio

15

5

Cvitanović,
Derenčinović,
Munivrana Vajda,
Dragičević Prtenjača,
Roksandić Vidlička,
Maršavelski

Kazneno procesno pravo – opći dio

15

5

Đurđević, Ivičević
Karas, Josipović,
Bonačić, Burić

Kriminologija

15

5

Derenčinović, Getoš-Kalac

Seminarski rad

15

5

 

Izborni predmeti (upisuje četiri)

Sati

ECTS

Predavač

Politika suzbijanja kažnjivih ponašanja

10

3

Cvitanović

Međunarodno kazneno pravo

10

3

Josipović, Munivrana Vajda, Bonačić

Suzbijanje organiziranog kriminaliteta

10

3

Derenčinović, Kurtović, Petrović

Sudska psihologija

10

3

Ajduković

Kaznenopravni položaj osoba s duševnim smetnjama

10

3

Đurđević, Burić

Sudska medicina

10

3

Kubat, Petrovečki, Mayer, Baković

Mlađe osobe u kaznenom pravu

10

3

Cvitanović

Osobitosti delinkvencije žena

10

3

Grozdanić

Zaštita ljudskih prava u kaznenom postupku

10

3

Đurđević, Ivičević Karas

Sudjelovanje na poslijediplomskom tečaju

10

3

 

Ukupno

100

32

-

 

 

Drugi semestar - obvezni predmeti

Sati

ECTS

Predavač

Kazneno pravo – posebni dio

15

5

Cvitanović,
Derenčinović,
Munivrana Vajda,
Dragičević Prtenjača,
Roksandić Vidlička,
Maršavelski

Kazneno procesno pravo – posebni dio

15

5

Đurđević, Ivičević
Karas, Josipović,
Bonačić, Burić

Kriminalistika

15

5

Karas, Pavliček

Seminarski rad

15

5

 

Izborni predmeti (upisuje četiri)

Sati

ECTS

Predavač

Kazneno pravo Europske unije

10

3

Đurđević, Burić

Uvod u penologiju i penintencijarno pravo

10

3

Getoš, Ivičević Karas

Gospodarska kaznena djela

10

3

Cvitanović, Roksandić Vidlička

Sudska psihijatrija

10

3

Buzina

Poredbeno kazneno pravosuđe

10

3

Ivičević Karas, Pajčić

Kaznenopravna odgovornost pravnih osoba

10

3

Derenčinović, Đurđević

Dokazna sredstva u kaznenom postupku

10

3

Damaška, Đurđević

Kazneno pravo izbora kaznenopravnih sankcija – mjere upozorenja i sigurnosne mjere

10

3

Kurtović

Prekršajno pravo

10

3

Derenčinović, Bonačić, Dragičević Prtenjača, Josipović

Seminarski rad

8

2

 

Sudjelovanje na poslijediplomskom tečaju

10

3

 

Ukupno

100

32

-

  

 

Treći semestar – obvezni predmeti

Sati

ECTS

Predavač

Konzultacije s mentorom, izrada i obrana završnog rada

100

32

-

Ukupno

100

32

-

 

 

 

 


Repozitorij
Repozitorij je prazan