Studij se izvodi u prostorijama Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nastavna pomagala potrebna za izvođenje nastave već postoje na Fakultetu. Za izučavanje stručne i znanstvene literature, polaznicima stoji na raspolaganju bibliotečni fond Fakulteta kao najveći bibliotečni pravni korpus u RH, a isto tako i elektronske baze podataka.

Nastavu će izvoditi sljedeći nastavnici:
prof. dr. sc. Magdalena Apostolova Maršavelski
prof. dr. sc. Mihajlo Dika
dr. sc. Nikola Gavella, prof. emerit.
prof. dr. sc. Igor Gliha
prof. dr. sc. Dubravka Hrabar
prof. dr. sc. Tatjana Josipović
prof. dr. sc. Petar Klarić
prof. dr. sc. Aleksandra Korać
prof. dr. sc. Alan Uzelac
prof. dr. sc. Marko Petrak

prof. dr. sc. Jasna Garašić

doc. dr. sc. Saša Nikšić

doc. dr. sc. Marko Baretić

doc. dr. sc. Aleksandra MagarnićNastavnici na Studiju potencijalni su mentori za izradu završnog rada.

Optimalni broj upisanih studenata jest 30, no moguće je nastavu održati i za drugi broj studenata.

Ukupni troškovi Studija po studentu iznose 8.500.- kuna po semestru.

Kvaliteta i uspješnost izvedbe studijskog programa prati se redovitim evidencijama održane nastave, pohađanja nastave, položenih ispita, predanih i ocijenjenih seminarskih radova, te anonimnim anketama polaznika nakon odslušanog semestra o uspješnosti Studija.