Obiteljsko pravo

OBITELJSKO PRAVO (ožujak 2014.)

 

A/ Voditelj kolegija: Prof. dr. sc. Dubravka Hrabar

Nastavnici:prof. em. M. Alinčić; prof. dr sc. Aleksandra Korać Graovac, doc. dr. sc. Irena Majstorović, doc. dr. sc. Ivana Milas Klarić

 

B/ Broj sati: 15 (6 ECTS bodova)

 

C/ Sadržaj predmeta:

 

 1. Pravila o braku i obitelji u pravu Europske unije i u praksi europskih država
 2. Novi oblici obiteljskih zajednica – izvanbračne zajednice i istospolne zajednice
 3. Prava djece – međunarodni, europski i hrvatski pogled
 4. Model obiteljskog zakonika

 

 

D/ Obvezna literatura:

 

 • Alinčić, M., Hrabar, D., Jakovac-Lozić D., Korać Graovac, A.: Obiteljsko pravo, Narodne novine, Zagreb, 2007.

 

 • Hrabar, D. (ur.): Hrestomatija hrvatskoga obiteljskog prava, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski doktorski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Pravni fakultet u Zagrebu, 2010.:
  • Alinčić, M.: Građanski brak sklopljen prema državnim propisima i u vjerskom obredu, str. 41-72.
  • Alinčić, M.: Promjene u propisima o braku i drugim životnim zajednicama, str. 73-104.
  • Alinčić, M.: Rastava i razvod braka u 20. stoljeću, str. 105-128.
  • Korać Graovac, A.: Prosudbe Europskog suda za prava čovjeka o opravdanosti ograničenja prava na sklapanje braka, str. 147-179.
  • Jakovac-Lozić, D.: Zakon o istospolnim zajednicama – izazov hrvatskog zakonodavstva u procesu približavanja Europskoj uniji, str. 181-233.
  • Korać Graovac, A.: Ljudska prava i pravno uređenje istospolnih zajednica u domaćem zakonodavstvu, str. 235-264.
  • Hrabar, D.: Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava – nov prilog promicanju dječjih prava, str. 291-304.
  • Hrabar, D.: Protokoli uz Konvenciju o pravima djeteta, str. 305-336.
  • Jakovac-Lozić, D.: Dijete kao titular prava na slobodu savjesti, vjerskog ili drugog uvjerenja, str. 355-376.
  • Jakovac-Lozić, D.: Susreti i druženja djeteta s odvojenim roditeljem u presudama Europskog suda za ljudska prava, str. 377-427.
  • Korać Graovac, A.: Sadržaj i doseg prava na poštovanje obiteljskog života u hrvatskom obiteljskom pravu, str. 429-466.
  • Hrabar, D.: Posvojenje na razmeđi interesa posvojitelja i posvojenika, str. 567-596.
  • Jakovac-Lozić, D., Vetma, I.: Seksualna orijentacija posvojitelja i najbolji interes djeteta, str. 617-652.

 

 • Godišnjak Akademije pravnih znanosti Hrvatske, vol. 3, br. 3/2012. (u tisku):
  • Alinčić, M.: Zaštita prava na sklapanje braka i osnivanje obitelji u europskim dokumentima o ljudskim pravima i u nacionalnim zakonodavstvima
  • Hrabar, D.: Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava – posebni zastupnik za djecu

 

 • Hrabar, D.: Izvanbračna zajednica – neka otvorena pitanja, Hrvatska pravna revija, X, 2010., 2, str. 41-48.

 

 • Majstorović, I.: Harmonizacija i unifikacija europskoga obiteljskog prava, Pravni fakultet u Zagrebu, Zavod za građanskopravne znanosti i obiteljskopravnu znanost, Poslijediplomski studij iz građanskopravnih i obiteljskopravne znanosti, Zagreb, 2009., str. 193-221.

 

 

F/ Način provjere znanja: usmeni ispit