Izvanparnično i ovršno procesno pravo

A/ Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Mihajlo Dika
Nastavnik: prof. dr. sc. Alan Uzelac

B/ Broj sati: 15 (6 ECTS bodova)

C/ Sadržaj predmeta:

a) Izvanparnično pravo
- pojam i struktura izvanparničnog procesnog prava; - načela izvanparničnog procesnog prava; - subjekti izvanparničnog postupka; - pravni lijekovi i djelotvornost sudskih odluka donesenih u izvanparničnom postupku; - opći pregled osnovnih izvanparničnih postupaka.

D1/ Suradnici u nastavi: prof. dr. sc. Alan Uzelac, dr. sc. Jasna Garašić

E1/ Literatura:
M. Dika: Izvanparnično procesno pravo, Opći dio, (u pripremi)

b) Ovršno procesno pravo
- pojam i struktura ovršnoga prava i prava osiguranja te ovršnoga postupka i postupka osiguranja; - načela ovršnoga prava i prava osiguranja; - subjekti ovršnoga postupka i postupka osiguranja; sredstva i predmet ovrhe i osiguranja; - tražbina koja se ostvaruje i osigurava; - osnove za određivanje ovrhe; - pravni lijekovi u ovršnom postupku; - sredstva osiguranja.

D2/ Suradnik u nastavi: dr. sc. Jasna Garašić

E2/ Literatura:
M. Dika, Građansko ovršno pravo, (u pripremi)

F/ Način provjere znanja: usmeni ispit.