A/ Voditelj kolegija: prof. dr. sc. Igor Gliha

Nastavnici koji sudjeluju u izvođenju nastavnog predmeta: dr. sc. Silke von Lewinski, doc. dr. sc. R. Matanovac Vučković

B/ Broj sati: 15 (6 ECTS bodova)

C/ Sadržaj predmeta:
I. Autorsko pravno uređenje kao integralni dio pravnog poretka, povijesni razvoj, pravni izvor, načela, mjesto u privatnopravnom poretku
II. Autorsko pravo. Pojam i pravna zaštita, objekt, subjekti, sadržaj, ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak.
III. Srodna prava
1. Pravo umjetnika. Pojam i pravna narav, odnos prema autorskom pravu, objekt, subjekti, sadržaj, ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak
2. Pravo proizvođača fonograma. Pojam i pravna narav, odnos prema autorskom pravu, objekt, subjekti, sadržaj, ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak.
3. Pravo organizacija za radiodifuziju. Pojam i pravna narav, odnos prema autorskom pravu, objekt, subjekti, sadržaj, ograničenja, stjecanje, izvršavanje, zaštita, prestanak.
4. Druga srodna prava.

IV. Unifikacija autorskog prava. Višestrani međunarodni ugovori, autorsko pravo u Europskoj uniji.
V. Industrijsko vlasništvo
1. Odnos prava industrijskog vlasništva prema autorskom pravu i srodnim pravima, prema pravu vlasništva, prema pravu nelojalne tržišne utakmice.
2. Vrste prava industrijskog vlasništva – patent, žig, industrijsko obličje, zaštita maski za poluvodičke sklopove, zaštita zemljopisnog porijekla
3. Izvršavanje i zaštita prava industrijskog vlasništva.

D/ Suradnik u nastavi: mr. sc. Mladen Vukmir

E/ Literatura:
- Henneberg, I., Autorsko pravo, Zagreb, 2000.
- Gliha I., Autorsko pravo, Zagreb, 2000.
- Vukmir, M., Utjecaj razvoja tehnologija na autorsko pravo i pravna priroda predmeta zaštite intelektualnog vlasništva, Zbornik Hrvatskog društva za autorsko pravo, vo. 2, Zagreb, 2001.
- www.wipo.int – About Intellectual Property – Industrial Property
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima, Narodne novine br. 167/03.

F/ Način provjere znanja: usmeni ispit