PREDMETI:
Predmeti na poslijediplomskom specijalističkom studiju Fiskalni sustavi i fiskalna politika

Predmeti

poslijediplomski specijalistički
Naziv Semestar ECTS Engleski jezik Info
Fiskalna politika 1 4.0
0,0,0
INFO
Fiskalna politika-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Institucije hrvatskog upravnog prava 1 4.0
0,0,0
INFO
Institucije hrvatskog upravnog prava-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodni aspekti oporezivanja 1 4.0
0,0,0
INFO
Međunarodni aspekti oporezivanja-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dobiti 1 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dobiti-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje prometa 1 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje prometa-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Računovodstvene informacije i analiza 1 4.0
0,0,0
INFO
Računovodstvene informacije i analiza-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj javnih financija 1 4.0
0,0,0
INFO
Razvoj javnih financija-seminar 1 4.0
0,0,0
INFO
Seminarski rad I. 1 4.0
0,0,0
INFO
Financijska kontrola 2 4.0
0,0,0
INFO
Financijsko (Porezno) pravo 2 4.0
0,0,0
INFO
Fiskalni federalizam 2 4.0
0,0,0
INFO
Javni dug 2 4.0
0,0,0
INFO
Javno financijsko pravo EU 2 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dohotka 2 4.0
0,0,0
INFO
Porezni postupak 2 4.0
0,0,0
INFO
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba 2 4.0
0,0,0
INFO
Financijska kontrola-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Financijsko (Porezno) pravo-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Fiskalni federalizam-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Javni dug-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Javno financijsko pravo EU-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Oporezivanje dohotka-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Porezni postupak-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Proračun i drugi instrumenti financiranja javnih potreba-seminar 3 4.0
0,0,0
INFO
Seminarski rad II. 3 4.0
0,0,0
INFO
Seminarski rad III. 3 4.0
0,0,0
INFO
Završni rad 3 24.0
0,0,0
INFO