Pozdravna riječ dekana prof. dr. sc. Ivana Koprića
@pravnifakultetzagreb

Dragi budući studenti! U četvrtak 25.11. 2021. počinje Smotra Sveučilišta u Zagrebu. Studiraj Pravo! ##smotrasveucilista##smotra2021##kliknisfaksom#

♬ original sound - pravnifakultetzagreb

Zašto studirati na Pravnom fakultetu?

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu već 245 godina obrazuje suce, odvjetnike, javne bilježnike, korporativne pravnike, ali i stručnjake u javnoj upravi i socijalnom radu. S diplomom Pravnoga fakulteta, međutim, mogućnosti zapošljavanja i šire su od toga. Na zagrebačkom Pravnom fakultetu diplomirala su tri predsjednika Republike Hrvatske, osam od dosadašnjih dvanaest premijera, gotovo svi predsjednici i većina sudaca Ustavnoga i Vrhovnoga suda. 

Na Pravnom fakultetu u Zagrebu studira 5500 studenata prava, socijalnog rada i socijalne politike, javne uprave i javnih financija na dvadeset i jednom (21) studijskom programu, od čega su dva doktorska studija, jedan združeni doktorski studij s uglednim inozemnim sveučilištima i jedanaest poslijediplomskih specijalističkih studija te se tradicionalno njeguje akademska izvrsnost. Od studenata se očekuje razumijevanje i primjena pravnih  pravila, ali i zrelo promišljanje društva u kojem žive, uočavanje društvenih problema te zalaganje za vladavinu prava. Ako smatrate da je obveza  svakoga stanovnika raditi na unaprjeđenju društva u kojem živi, onda je studij na Pravnom fakultetu pravi izbor za vas.


Mogućnosti razvoja karijere

Diplomirani studenti Pravnoga fakulteta imaju širok izbor karijere pri čemu svaki od studija ima svoje specifičnosti.

Na pravnom studiju stečena znanja i vještine iz svih važnih pravnih grana te nekih pravu srodnih društveno-humanističkih disciplina usmjerena su osposobljavanju magistara prava za obavljanje pravničkih poslova u pravosudnom, upravnom i gospodarskom sustavu. Zato je tijekom studija stjecanje teorijskih znanja povezano s različitim oblicima praktičnih vježbi u pravosudnim tijelima, odvjetničkim i javnobilježničkim uredima te trgovačkim društvima. Studentima je omogućeno i uključivanje u rad fakultetske Pravne klinike. Nakon završetka studija magistrima se prava, ovisno o njihovima afinitetima, otvaraju brojne mogućnosti  zapošljavanja u skoro svim sektorima ljudske djelatnosti u kojima je razumijevanje pravnih pravila, logički strukturirano i argumentirano mišljenje važno za njihovo funkcioniranje. 

Na preddiplomskom programu studija socijalnog rada studenti tijekom teorijske i praktične nastave stječu kompetencije u području metoda i tehnika pružanja profesionalne pomoći i podrške pojedincima, obiteljima, skupinama i zajednicama u situacijama različitih socijalnih potreba i rizika. Na diplomskom programu socijalnog rada i socijalne politike studenti dobivaju kompetencije za integraciju intervencija iz područja socijalnog rada i socijalne politike temeljem znanstvenih i stručnih spoznaja te primjene etičkih načela i profesionalnih vještina u stručnom i istraživačkom radu. Nakon završetka diplomskog studija magistrice i magistri socijalnog rada i socijalne politike se mogu zaposliti u ustanovama sustava socijalne skrbi, zdravstvenog, pravosudnog i mirovinskoga sustava, organizacijama civilnog društva i ustanovama lokalne i regionalne uprave i samouprave.

Nakon završetka stručnoga studija javne uprave studenti su kompetentni obavljati stručne upravne i menadžerske poslove u tijelima državne uprave (ministarstvima, državnim upravnim organizacijama, stručnim službama Vlade i Hrvatskoga sabora, Uredu pučkog pravobranitelja i sl.), upravnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencijama, sudovima, javnim ustanovama (u socijalnoj skrbi, obrazovanju, zdravstvu) te upravne i menadžerske poslove u privatnom sektoru. Završetkom specijalističkog diplomskog stručnog studija javne uprave završeni studenti mogu napredovati na najviša službenička radna mjesta te u pravilu konkuriraju ravnopravno s magistrima prava na svim natječajima za radna mjesta u sustavu javne uprave.

Stručni porezni studij usmjeren je svladavanju znanja, analitičkih postupaka i poslovnih tehnika razreza, naplate i kontrole ubiranja poreznih prihoda i drugih javnih davanja. Nakon završetka studija zapošljavanje je moguće u Poreznoj upravi Republike Hrvatske, u službama za naplatu prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (županija, gradova i općina), kod poduzetnika koji su redoviti porezni obveznici, ili se može obavljati samostalna porezno-savjetnička djelatnost. U pripremi je nadogradnja stručnog poreznog studija po modelu 3+2, odnosno u pripremi su dodatne dvije godine specijalističkog diplomskog stručnog poreznog studija.