Obavijest o održavanju novih radionica iz područja jezika i prava u okviru programa cjeloživotnog učenja Pravnog fakulteta.

Radionice organizira Katedra za strane jezike, a namijenjene su prevoditeljima koje zanima područje pravnog prevođenja, pravnim stručnjacima koji se bave jezičnim pitanjima i prevođenjem te svima zainteresiranima za problematiku jezika (i) prava.

Raspored radionica i ostali detalji u nastavku.

Engleski pravni sustav u usporedbi s hrvatskim

voditelj: viši predavač Miljen Matijašević, univ. spec. philol.

vrijeme održavanja: 6. studenog 2019., 17:00-21:00

mjesto održavanja: Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 3, dvorana II.

 

Kratki opis radionice: Radionica uključuje prikaz engleskog pravnog sustava, uz usporedbu s hrvatskim. Prvi dio uključivat će pregled izvora prava, ustavnih načela, sustava sudova, odvjetništva te ilustracije primjene prava, uz usporedbu sa srodnim institucijama domaćeg sustava. Posebna pozornost obratit će se problemima koje mogu nastati u prevođenju tekstova iz područja prava s obzirom na nekompatibilnost dvaju sustava i brojne 'lažne prijatelje'. U drugome dijelu (90 minuta), kroz prijevodne zadatke ukazat će se na očite i skrivene probleme u prevođenju, diskutirati o mogućim rješenjima i o njihovim prednostima i nedostatcima.

 

Pravo društava – komparativna analiza trgovačkih društava u SR Njemačkoj i RH

voditeljica: dr. sc. Irena Horvatić Bilić, viši predavač

vrijeme održavanja: 5. prosinca 2019., 17:00-21:00

mjesto održavanja: Pravni fakultet, Trg Republike Hrvatske 3, dvorana V.

 

Kratki opis radionice: Gospodarski subjekti iz zemalja njemačkoga govornog područja u velikom su broju prisutni u gospodarstvu Republike Hrvatske. Podaci Njemačko-hrvatske industrijske i trgovinske komore ukazuju na više od 400 trgovačkih društava s njemačkoga govornog područja koji su članovi komore. Prilikom osnivanja novog društva prema hrvatskim zakonima od velike je prednosti da odvjetnik, bilježnik ili prevoditelj poznaje sustav iz kojeg stranka dolazi i može kompetentno ukazati na sličnosti i razlike u zakonskim rješenjima kao i u postupku registriranja društva. Stoga je cilj radionice nakon komparativnog uvodnog dijela u kojem će biti obrađene podjele na društava osoba i društva kapitala u oba sustava te analiza uvjeta za njihovo osnivanje, raditi na autentičnom tekstu ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću. Osim analize ključnih termina i rasprave o mogućim prijevodnim parovima, sudionici će u praktičnom dijelu radionice imati prigodu sastaviti hodogram temeljem kojeg bi potencijalnog stranog investitora uputili u postupak registracije trgovačkog društva u hrvatskom kontekstu.

 

 

 

PRIJAVE I PLAĆANJE

Prijave za radionice potrebno je poslati najkasnije 7 dana prije datuma održavanja radionice na adresu strani-jezici@pravo.hr. Cijena svake radionice je HRK 625,00 (500,00 + PDV). Po primitku potvrde prijave potrebno je izvršiti uplatu na račun br. HR9823600001101264729, model HR00, poziv na broj: 1047. Potvrdu o uplati potrebno je dostaviti mailom prije dolaska na radionicu.

 

Za sve dodatne informacije obratite nam se na strani-jezici@pravo.hr

Popis obavijesti
Repozitorij
Repozitorij je prazan