Studijski centar socijalnog rada
.Repozitorij
Obavijesti

ODABIR  I UPIS  SEMINARA  I  IZBORNIH  PREDMETA   U  LJETNOM  SEMESTRU    AKADEMSKE  GODINE  2017./2018.

 

 Odabir seminara i izbornih predmeta obavljat će se 

od ponedjeljka  26.02. 2018. od 09:00 sati   do  srijede   28.02.2018.  do 24:00 sati

       

 

 1.  Odabir se vrši putem posebnog programa koji se nalazi na web stranici Fakulteta www.pravo.hr, stranica Studijskog  centara socijalnog rada.
 2. Prije samog odabira student mora imati evidentirane ocjene i bodove položenih ispita na studomatu jer se prema ukupnim bodovima i prosječnoj ocjeni rangiraju studenti. Ažuriranje podataka može se obaviti u kartoteci, Nazorova 51, soba 5b.
 3. Odabir seminara putem ovog programa  ne  obavljaju   studenti :
  a) koji su prošlih godina odslušali i položili  sve predmete ljetnog semestra iz kojih se može upisati seminar , takvi studenti odabir vrše putem molbe koja mora biti  predana do četvrtka  01.03.2018 do 10:00 sati
  b) studenti koji ponavljaju  I. prvu godinu studija  i nisu odradili seminar ili izborni predmet sa I. prve godine studija odabir obavljaju isključivo  putem  molbe .Molbe se   predaju u   studentsku referadu najkasnije  do četvrtka, 01.03.2018 .
  c)Studenti koji žele izborni predmet Njemački jezik socijalne struke III. moraju se javiti u referadu do  28.02.2018 do 10:00 sati  jer  predmet  ne biraju  preko programa.
   
  Sve molbe razmotriti će Predstojnik Studijskog centra socijalnog rada.
   
 4. Programu student  može pristupiti s elektroničkim  identitetom tj. sa korisničkim imenom i zaporkom koja mu je dodijeljena ( AA identitet). Studenti koji nemaju AA identitet  moraju hitno, a najkasnije do utorka 27.02.2018. do 12:30   sati podići novi  AA identitet u studentskoj referadi, Nazorova 51, soba 4 i 5. Za ponovno izdavanje potvrde o AAI identitetu studenti su dužni uplatiti naknadu u iznosu od  20,00 kuna na IBAN fakulteta te predočiti uplatnicu .
  Na stranici Studijskog centra soc. rada   student upiše korisničko ime i zaporku   sa AA identiteta (login@Eduhr) tek tada se  na kraju  stranice otvara program pod naslovom            
  Odabir seminara i izbornih predmeta“(odabrati znak ispred naslova). Student treba otvoriti traženi naslov i potražiti godinu iz koje bira te se tada pojavljuju  seminari ili izborni  koji su ponuđeni.
 5. Ime studenta bit će u bazi programa za odabir seminara ako je  student prilikom upisa na studomatu odabrao rubriku :
         a) seminar IV. socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati seminar iz
                  IV.  semestra;
 1. seminar VI. socijalni studij- X što je oznaka da student može izabrati seminar iz VI. semestra;
  c) seminar VIII. socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati seminar iz VIII.semestra;
 1. izborni predmet IV. socijalni studij –  X što je oznaka da student može izabrati izborni predmet iz II. godine, IV. semestar;
 2. izborni predmet VI.-1 socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati jedan izborni  predmet iz VI. semestra;
 3. izborni predmet VI.-2 socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati jedan izborni predmet iz VI. semestra;
 4.  izborni predmet VIII. socijalni studij – X što je oznaka da student može izabrati izborni predmet iz IV. godine, VIII. semestar.
   Ako student nije upisao na studomatu  neku od gore navedenih rubrika  neće moći preko programa izabrati seminar niti izborni predmet. (vidi naljepnicu u indeksu ili  studomat)
 1. Kad student odabire seminar odnosno izborni predmet preko programa  mora navesti  koji seminar ili izborni predmet želi kao prvi izbor, odnosno koji mu je drugi, odnosno  treći izbor,  četvrti, peti   …. Studenti su dužni  prije odabira  izbornih predmeta i seminara  informirati se na internetskim stranicama studija o programu i zahtjevima  izvršenja pojedinih studijskih obveza na pojedinim kolegijima . Svi seminari i izborni predmeti primaju ograničen broj studenata koji mogu upisati određeni seminar ili izborni predmet. Osnovni kriterij dodjele biti će uredno upisivanje više godine studija,  broj stečenih ECTS bodova i prosječna ocjena svih položenih ispita studenta. Prednost imaju studenti koji prvi puta upisuju određenu godinu  pred studentima koji ponavljaju godinu. Studenti koji ne izvrše odabir seminara u određeno vrijeme prema navedenim obavijestima biti će raspoređeni na seminare prema slobodnim mjestima.
 2. Četvrtak, 01.03.2018  iza 14:00  sati studenti će na  programu koji su koristili kod odabira te   na E- adresi  koju su dobili sa AA identitetom   vidjeti koji im je seminar  odnosno izborni predmet dodijeljen. Studenti ne moraju ručno upisivati dodijeljeni seminar  odnosno izborni predmet, već će im na prvom satu seminara ili izbornog predmeta ili po posebnoj obavijesti biti stavljen žig dodijeljenog seminara odnosno izbornog predmeta.
 3. Studenti koji imaju upisan samo jedan predmet iz kojeg se bira seminar, a taj  seminar nisu dobili po programu moraju doći ili poslati zahtjev za upis seminara  na E-adresu  studentske  referade najkasnije do petka 02.03.2018. do 10:00  sati.
  Za prigovor ili molbu za seminare i izborne predmete I. i II. god. na: Zrinka.Grubesa@pravo.hr
  Za prigovor ili molbu za seminare i izborne  predmete III. i IV. godine na: Tihana.Delak@pravo.hr 
  Također studenti III. god. ukoliko bi po programu dobili dva ista izborna predmeta moraju poslati molbu  u gore navedenom roku na  e-adresu Tihane Delak .
 4. Studenti koji su prošle godine upisali i odslušali određen seminar  odnosno izborni predmet ali ga  nisu  položili moraju ponovo birati preko programa ,ako ga preko programa ne  dobiju a žele ga zadržati jer su  ga odslušali i imaju potpis tek tada  mogu poslati zahtjev kako je navedeno pod točkom 9.. a ne  prije nego što su pokušali preko programa . Sve zahtjeve razmotriti će Predstojnik Studijskog centra. Molbe predane  izvan roka   navedenog u točci 9. neće se razmatrati.
 5. Seminarske grupe formirat će predmetni nastavnici te ih možete pogledati na stranicama katedri kojima pripada seminar, odnosno izborni predmet ili oglasnim pločama.
 6. Studenti prelaznici na bolonjski program ukoliko ne mogu izabrati seminar ili izborni predmet dužni su doći  hitno u referadu, ili poslati mail kako je navedeno u točci 9. .
 7.  U VRIJEME UPISA I VRIJEME ODABIRA  SEMINARA I IZBORNIH  PREDMETA STUDENTI SU DUŽNI PRATITI WEB STRANICU FAKULTETA.
Tihana Delak

OBAVIJEST O UPISU U LJETNI SEMESTAR PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA AKADEMSKE GODINE 2017/18

 

OBAVEZA  STUDENTA JE  PRATITI INTERNETSKU STRANICU FAKULTETA U VRIJEME UPISA

STUDENTI SU DUŽNI OBVEZNO PROČITATI RASPORED, UPUTE, PRAVILA I POSTUPAK UPISA

 

STUDENTI PRVI PUTA UPISANI U PRVU GODINU STUDIJA („BRUCOŠI“) U 2017/18 AKADEMSKOJ GODINI NE UPISUJU LJETNI SEMESTAR!

 

UPISI U LJETNI SEMESTAR  PUTEM STUDOMATA OBAVLJAJU  SE DO

25. veljače  2018. DO 23.00 SATA.

Prije upisa u  ljetni semestar student mora imati evidentirane  ocjene na studomatu  (ne samo u indeksu). Ažuriranje  podataka  te  ispravke  i nedostatke  u podacima može se  izvršiti u kartoteci, Nazorova  51, soba 5b.

Ljetni semestar  ne upisuju preko studomata,  već u studentskoj referadi (ručni upis)  do  23 .02.2018 sljedeći  studenti :

1. Prelaznici na Bolonjski  program

2. Studenti kojima miruju studentske obveze

3. Studenti koji ne mogu upisati  niti jedan  predmet  iz  ljetnog semestra

 

NAKON IZVRŠENOG UPISA NA STUDOMATU  (do 25. veljače 2018. do 23:00 sata) studenti su dužni doći u referadu na upis prema sljedećem rasporedu:

  1. REDOVITI STUDENTI KOJI SU UPISANI UZ SUBVENCIJU TROŠKOVA STUDIJA  moraju           dostaviti  samo   indeks u studentsku referadu od  12. do  26 .veljače 2018.
   REDOVITI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA  moraju dostaviti indeks i uplatnicu o izvršenoj uplati (ukoliko su kod upisa u zimski semestar  imali odobreno plaćanje u ratama, a nisu ga podmirili ili nisu dostavili uplatnicu) od 12. do 26. veljače 2018.
    
  2. IZVANREDNI STUDENTI  moraju dostaviti indeks i dokaz o uplaćenoj školarini za predmete koje upisuju u ljetnom semestru, prema Odluci o naknadama usluga na Fakultetu za 2017/18 (uplaćuje se 100,00 kn po upisanom ECTS bodu) od 27. veljače do 9. ožujka 2018.
    
   Predajom indeksa  u  studentsku referadu  kod referenta za određenu godinu studija potvrđuje se upis u indeksu te stavlja naljepnica sa upisanim predmetima što znači da studenti ne moraju upisivati predmete u indeks. Tek ovom fazom upis je  izvršen i valjan.

Indeksi se podižu  u studentskoj referadi, prema uputama kod upisa.

Studenti koji ne izvrše upis na studomat  do 25.  veljače 2018. i ne dostave  indeks  u studentsku referadu  prema navedenom rasporedu neće se smatrati upisanima u redovitom upisanom roku. Studenti koji ne izvrše upis u ljetni semestar nemaju pravo polaganje ispita.
Molbe za naknadni upis u ljetni semestar razmatrat će se do 16. ožujka 2018. god. u skladu s podnesenim molbama i dostavljenom dokumentacijom samo u slučajevima iznimno opravdanih razloga
Po proteku roka za upis  u ljetni semestar  25 .02.2017. studenti su dužni pratiti mrežnu stranicu Studijskog centra socijalnog rada gdje će biti obavijest o odabiru seminara i izbornih predmeta na temelju uspjeha u studiju. Odabir će biti preko posebnog programa na mrežnoj stranici fakulteta uz korištenje AA identiteta. Studenti su također dužni pratiti obavijesti o početku nastave.
 
 
Prilikom uplata  svih  troškova  na  Preddiplomskom  studiju  soc. rada  svi  studenti popunjavaju  slijedeće podatke:

   IBAN Fakulteta:  HR9823600001101264729

   Model : HR 00

   Poziv  na broj   : 1014 –  JMBAG  (broj  Iksice  koja se   sastoji od 10 znamenki )

 

 

 

 

 

 

 

Tihana Delak

22. 1. 2018. u 10:09

 

Obavijest za praksu iz Socijalne gerontologije

 

Molim sve studente III godine da se jave Terezi Oreb, soba 17, Nazorova 51  radi upisa na liste za praksu iz socijalne gerontologije  do 03. veljače 2018. godine.

Karmela Pižeta

16. 1. 2018. u 08:49
Uređeno: 16. 1. 2018. u 08:59

VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE KOJI PLANIRAJU UPISATI

TERENSKU PRAKSU U ČETVRTOM (LJETNOM) SEMESTRU!!!

Karmela Pižeta

29. 9. 2017. u 09:58
Uređeno: 29. 9. 2017. u 10:00
Karmela Pižeta

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana