Studijski centar socijalnog rada
.
Repozitorij
8. 2. 2018. u 11:02

OBAVIJEST O UPISU U LJETNI SEMESTAR PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA AKADEMSKE GODINE 2017/18

 

OBAVEZA  STUDENTA JE  PRATITI INTERNETSKU STRANICU FAKULTETA U VRIJEME UPISA

STUDENTI SU DUŽNI OBVEZNO PROČITATI RASPORED, UPUTE, PRAVILA I POSTUPAK UPISA

 

STUDENTI PRVI PUTA UPISANI U PRVU GODINU STUDIJA („BRUCOŠI“) U 2017/18 AKADEMSKOJ GODINI NE UPISUJU LJETNI SEMESTAR!

 

UPISI U LJETNI SEMESTAR  PUTEM STUDOMATA OBAVLJAJU  SE DO

25. veljače  2018. DO 23.00 SATA.

Prije upisa u  ljetni semestar student mora imati evidentirane  ocjene na studomatu  (ne samo u indeksu). Ažuriranje  podataka  te  ispravke  i nedostatke  u podacima može se  izvršiti u kartoteci, Nazorova  51, soba 5b.

Ljetni semestar  ne upisuju preko studomata,  već u studentskoj referadi (ručni upis)  do  23 .02.2018 sljedeći  studenti :

1. Prelaznici na Bolonjski  program

2. Studenti kojima miruju studentske obveze

3. Studenti koji ne mogu upisati  niti jedan  predmet  iz  ljetnog semestra

 

NAKON IZVRŠENOG UPISA NA STUDOMATU  (do 25. veljače 2018. do 23:00 sata) studenti su dužni doći u referadu na upis prema sljedećem rasporedu:

  1. REDOVITI STUDENTI KOJI SU UPISANI UZ SUBVENCIJU TROŠKOVA STUDIJA  moraju           dostaviti  samo   indeks u studentsku referadu od  12. do  26 .veljače 2018.
   REDOVITI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA  moraju dostaviti indeks i uplatnicu o izvršenoj uplati (ukoliko su kod upisa u zimski semestar  imali odobreno plaćanje u ratama, a nisu ga podmirili ili nisu dostavili uplatnicu) od 12. do 26. veljače 2018.
    
  2. IZVANREDNI STUDENTI  moraju dostaviti indeks i dokaz o uplaćenoj školarini za predmete koje upisuju u ljetnom semestru, prema Odluci o naknadama usluga na Fakultetu za 2017/18 (uplaćuje se 100,00 kn po upisanom ECTS bodu) od 27. veljače do 9. ožujka 2018.
    
   Predajom indeksa  u  studentsku referadu  kod referenta za određenu godinu studija potvrđuje se upis u indeksu te stavlja naljepnica sa upisanim predmetima što znači da studenti ne moraju upisivati predmete u indeks. Tek ovom fazom upis je  izvršen i valjan.

Indeksi se podižu  u studentskoj referadi, prema uputama kod upisa.

Studenti koji ne izvrše upis na studomat  do 25.  veljače 2018. i ne dostave  indeks  u studentsku referadu  prema navedenom rasporedu neće se smatrati upisanima u redovitom upisanom roku. Studenti koji ne izvrše upis u ljetni semestar nemaju pravo polaganje ispita.
Molbe za naknadni upis u ljetni semestar razmatrat će se do 16. ožujka 2018. god. u skladu s podnesenim molbama i dostavljenom dokumentacijom samo u slučajevima iznimno opravdanih razloga
Po proteku roka za upis  u ljetni semestar  25 .02.2017. studenti su dužni pratiti mrežnu stranicu Studijskog centra socijalnog rada gdje će biti obavijest o odabiru seminara i izbornih predmeta na temelju uspjeha u studiju. Odabir će biti preko posebnog programa na mrežnoj stranici fakulteta uz korištenje AA identiteta. Studenti su također dužni pratiti obavijesti o početku nastave.
 
 
Prilikom uplata  svih  troškova  na  Preddiplomskom  studiju  soc. rada  svi  studenti popunjavaju  slijedeće podatke:

   IBAN Fakulteta:  HR9823600001101264729

   Model : HR 00

   Poziv  na broj   : 1014 –  JMBAG  (broj  Iksice  koja se   sastoji od 10 znamenki )

 

 

 

 

 

 

 

Tihana Delak
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana