Studijski centar socijalnog rada
.Repozitorij
6. 10. 2017. u 12:22

Zbog problema u radu aplikacije rok za odabir seminara/izbornih je do 8. listopada 2017. god. do 20 sati.

Upite možete postaviti na e-mail referade tihana.delak@pravo.hr ili zrinka.grubesa@pravo.hr !

Tihana Delak
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana