Studijski centar socijalnog rada
.Repozitorij
18. 4. 2011. u 09:45
Uređeno: 18. 4. 2011. u 09:58

Raspored studenta -praksa Socijalni rad s obitelji....

 

Popis terena, mentora i studenata na terenskoj praksi vezanoj uz kolegij “Socijalni rad s obitelji” 2010/11
 
1.          DOM ZA DJECU ZAGREB, Nazorova 49, Zagreb
 
Mentorica: Dragana Miletić, dipl. socijalna radnica
Telefon: 01/ 4821-702 (centrala)          
 
Termin prvog susreta u ustanovi:__25.02. u 10h___
 

Rb.
IME I PREZIME STUDENTA – MOBITEL – E-MAIL:
1.
PETRA FRANC
2.
TANJA KOLIĆ
3.
LUCIJA GRUBIŠIĆ
4.
MATEA ĐENEŠ
5.
IVANA ŠARIĆ
6.
ANĐA JULARIĆ
7.
MARTINA JELČIĆ
8.
VEDRANA STANIŠIĆ
9.
NINA ŠIMIČIĆ
10.
MONIKA OCVIREK
11.
MARIJA POKOS
12.
SAŠA ERHATIĆ
13.
KATARINA REZLER
14.
ANA ŠUNJERGA
15.
LIDIJA KRAMAR
16.
MARTINA JOSIĆ

 
 
 
2.          DJEČJI DOM „I. G. KOVAČIĆ“, Ivana Gorana Kovačića 23, Zagreb
 
Mentorica: Sandra Hajtok Marić, dipl. socijalna radnica
Telefon: 01/ 4834-536         
 
Termin prvog susreta u ustanovi:_ 23.02. u 10 sati _
 

Rb.
IME I PREZIME STUDENTA – MOBITEL – E-MAIL:
 1.
MAŠA MARIĆ
 2.
IVANKA TUKADA
 3.
MAJA VIDOVIĆ
 4.
DAMIR BALABAN
 5.
ANDRIJANA PULJIĆ
6.
IVA ROZMAN

 


 

 
 
3.          DOM ZA DJECU ZAGREB – STAMBENE ZAJEDNICE,
različite lokacije stanova po Zagrebu
 
Mentorica : mr. sc. Liliana Galeković Kalčić, prof. defektolog
(zamjena: dipl. soc. radnica Danijela Knjižek)
Telefon:  098 9551 332                
E-MAIL: stambena.zajednica@gmail.com
 
Termina prvog susreta u ustanovi:__ 23.02. u 12 sati _______
(na adresi stambene zajednice u ulici Nikole Bože Bjonde 3, Borovje)
 

Rb.
IME I PREZIME STUDENTA – MOBITEL – E-MAIL:
 1.
IVANA ČURAK
 2.
GABRIJELA ČOP
 3.
DUNJA BURIĆ
 4.
MARTINA GAVRANOVIĆ
 5.
STRBAT ANTONIJA
6.
BORNA BEDIĆ
7.
MATEJA DRAGANIC

 
 
 
4.          CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE – DOM ZA DJECU „KUĆA EMAUS“, Dubečka 83, Dubec, Zagreb
 
Mentorica: Ana Juratovac, dipl. socijalna radnica
Telefon: 01/ 292-4060; 091/5857-519           
E-MAIL: anaj.1403@gmail.com
 
Termin prvog susreta u ustanovi:______23.02. u 10 sati ______
 

Rb.
IME I PREZIME STUDENTA – MOBITEL – E-MAIL:
 1.
PETRA GAJSKI
 2.
SANJA MAGLAIĆ
 3.
JELENA BARAĆ
 4.
NIKOLINA JURINA
 5.
NIKOLINA BALIJA
6.
MARIJANA GRAH

 
 
 
5.          CARITAS ZAGREBAČKE NADBISKUPIJE – DOM ZA DJECU „KUĆA LJUBAVI“, Budaševska 20, Savica-Šanci, Zagreb
 
Mentorica: Ivana Čavlović, med.sestra i Ana Poljak,  prvostupnica socijalnog rada
Telefon: 01/ 240-8833, 098/ 984 0594 
E-MAIL: mbozinovic@czn.hr
 
Termin prvog susreta u ustanovi:_23.02. u 10h
 

Rb.
IME I PREZIME STUDENTA – MOBITEL – E-MAIL:
 1.
MAJA MIRT
 2.
ANAMARIJA MEDVED
 3.
SOFIA PAULEŠIN
 4.
IVANA PANSINI ŠKUNCA
 5.
VALERIJA BRADARIĆ
6.
TEA FUZUL

 
 
 
 
6.          O.Š. “GRIGOR VITEZ”, Kruge 46, Zagreb
 
Mentorica: Sanja Kljajić, dipl. socijalna radnica
Telefon: 01/6157-838; 091/510 7083        
E-MAIL:  skljaic@gmail.com
 
Termin prvog susreta u ustanovi:___23.02. u 15 sati______________
 

Rb.
IME I PREZIME STUDENTA – MOBITEL – E-MAIL:
 1.
MARTA RADOŠ
 2.
FRANCIKA ARTUKOVIĆ
 3.
JURJANA JELČIĆ
 4.
CIGLAR PETRA
 5.
MATEJA SOLDO

 
 
 
 
 
7.          UDOMITELJSTVO - Centar za socijalnu skrb Zagreb,
Eugena Kumičića 5, Zagreb
 
Mentor: Domagoj Kronstein, dip. socijalni radnik
Telefon: 091 5078639               
E-MAIL: domagoj1@vip.hr                 
 
Termin prvog susreta u ustanovi:___22.02. u 10.00h
 

Rb.
Ime i prezime studenta – mobitel – e-mail - Poželjna lokacija prakse u Zg
 1.
MAJA RIĐAN
 2.
LUCIJA ZRILIĆ
 3.
SILVIJA ŠAŠKO
 4.
MARIJETA BARTOLIĆ
 5.
MATEJA DJAK
6.
BILJANA BARIĆ
7.
HADŽIĆ ANDRIJANA
8.
MARUŠIĆ ANDREJA
9.
MLADENA MIKLEC
10.
PETRA RENDULIĆ

 
 
 
 
8.          UDRUGA “OZANA”, Udruga sa socijalno-humanitarnim ciljevima, 
         Ulica grada Vukovara 239, Zagreb
 
Mentorica: Pavica Stipković, dipl. socijalna radnica
Telefon: 01/6152-946 ; 091/581 6252 
E-MAIL: pavicastipkovic@gmail.com
 
Termin prvog susreta u udruzi:______25.02. u 12 sati______________
 

Rb.
IME I PREZIME STUDENTA – MOBITEL – E-MAIL:
1.
PETRA ŠKRNJUG
2.
MATEJA VURUŠIĆ
3.
IVANA ZIMAK
4.
ANDRIJANA BRAVARIĆ
5.
JELENA LIJANOVIĆ
6.
BILJANA BABIĆ
7.
ANA PEHLIĆ
8.
ANTONIJA FABIJANIĆ
9.
MARTINA MANDURIĆ
10.
MARTA HERLJAVIĆ
11.
BARBARA HRUŠKAR
12.
ANA BOLFEK
13.
TAJANA BREBERINA
14.
MARIJA GEMBEC
15.
MAJA STJEPANOVIĆ
16.
MAJA ĐUKANOVIĆ
17.
DINA PAVALIĆ
18.
RADA VASILIĆ
19.
VUGER CRISTIAN

 
 
 
 
 
9.          CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER, Štefanovec 34, Zagreb
       
Mentor: Marijan Sesar, dip. socijalni radnik

Telefon: 01/ 239 - 44 55                     

 
E-MAIL: _____________________                     

 

 
Termina prvog susreta u ustanovi:____________________
 

Rb.
IME I PREZIME STUDENTA – MOBITEL – E-MAIL:
1.
DUBRAVAKA MUDROVČIĆ
2.
ŠAIN DIJANA
3.
ANDREJA CAPE
4.
IVANA VINCEK
5.
IVČEK KARLA

 
 
 
 
 
10.       UDRUGA PLAVI TELEFON – projekt „Mentori u zajednici“,
Ilica 36, Zagreb
 
Isključivo dobrovoljna prijava prema iskazanom interesu studenata za jednogodišnji rad s korisnikom (tko se dobrovoljno uključi ima obavezu polugodišnjeg volontiranja i nakon odrađene prakse)!!!
 
Mentorica: Gordana Šimunković, apsolvent socijalne pedagogije
Telefon: 0915139819             
E-MAIL: gogasimunkovic@yahoo.com                 
 
Termin prvog susreta u udruzi:__23.02 u 18.00h_______
 

Rb.
IME I PREZIME STUDENTA – MOBITEL – E-MAIL:
1.
KRISTIJAN STANIŠIĆ
2.
MARTINA PEHAR
3.
MARIJA MERCVAJLER
4.
ANAMARIJA ZANIĆ
5.
LUCIJA LOPARIĆ
6.
MORANA BING
7.
MARCELA PETERMAN
8.
ANA ERAK
9.
IVANA FRANIĆ

 
Karmela Pižeta
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana