Studijski centar socijalnog rada
Socijalni rad
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove ekonomije (20038)
Bajakić, I.; Pilipović, O.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
6.0 Sociologija (31893)
Zrinščak, S.; Grubišić, K.; Petričušić, A.; Čepo, D.
0,0,0
60
(60P)
1 INFO
6.0 Uvod u psihologiju (31894)
Tokić Milaković, A.
0,0,0
60
(60P)
1 INFO
4.0 Uvod u teoriju prava (187414)
Burazin, L.; Savić, V.; Krešić, M.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS Seminar - I. semestar socijalni studij
=> Seminar u prvom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Seminar I socijalni studij (37963)
- 60
(60S)
1 INFO
5.0 Seminar I socijalni studij - X (50342)
- 60
(60S)
1 INFO
5.0 Sociologija - seminar (31831)
Zrinščak, S.; Petričušić, A.; Čepo, D.
0,0,0
60
(60S)
1 INFO
5.0 Uvod u psihologiju - seminar (31832)
Tokić Milaković, A.
0,0,0
60
(60S)
1 INFO
ECTS Strani jezik I
=> Strani jezik socijalne struke u prvom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik socijalne struke I (20180)
Matijašević, M.
1,1,1
60
(60P)
1 INFO
5.0 Njemački jezik socijalne struke I (20652)
Husinec, S.
1,1,1
60
(60P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Informatika i statistika (31686)
Gumzej, N.; Jurić, M.; Lisičar, H.
0,0,0
90
(45P+45A)
2 INFO
6.0 Osnove socijalne politike (31896)
Šućur, Z.; Babić, Z.; Baturina, D.
0,0,0
60
(60P)
2 INFO
6.0 Teorijske osnove socijalnog rada (31898)
Branica, V.
0,0,0
60
(60P)
2 INFO
ECTS Interpersonalna komunikacija
=> Interpersonalna komunikacija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Interpersonal Communication (139597)
Sladović-Franz, B.; Vejmelka, L.
1,1,1
45
(15P+30E)
2 INFO
4.0 Interpersonalna komunikacija (20661)
Sladović-Franz, B.; Vejmelka, L.
0,0,0
45
(15P+30E)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni predmeti II semestra socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društveno korisno učenje i socijalne intervencije (218165)
Majdak, M.; Modić Stanke, K.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Etika socijalnog rada (20047)
Žganec, N.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 History of Social Work (198709)
Ajduković, M.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Izborni predmet II socijalni studij - ECTS (150988)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Izborni predmet II socijalni studij - X (50578)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Izborni predmet s drugih studija - II semestar socijalnog studija (67105)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Povijest socijalnog rada (43941)
Ajduković, M.
1,1,1
30
(30P)
2 INFO
3.0 Religije i socijalna pitanja (20048)
Zrinščak, S.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Socijalna demografija (20063)
Babić, Z.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Socijalni rad iz perspektive korisnika (73948)
Urbanc, K.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Uvod u socijalnu pedagogiju (43942)
Dodig Hundrić, D.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
ECTS Seminar - II. semestar socijalnog studija
=> Seminar u drugom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove socijalne politike - seminar (31833)
Šućur, Z.; Babić, Z.; Baturina, D.
1,0,0
60
(60S)
2 INFO
4.0 Seminar II socijalni studij (37964)
- 60
(60S)
2 INFO
4.0 Seminar II socijalni studij - X (50343)
- 60
(60S)
2 INFO
4.0 Teorijske osnove socijalnog rada - seminar (31834)
Branica, V.
0,0,0
60
(60S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Marginalne grupe (31887)
Šućur, Z.; Baturina, D.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Menadžment u socijalnom sektoru (31889)
Babić, Z.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
10.0 Metodologija istraživanja u socijalnom radu (31687)
Rimac, I.; Ogresta, J.
0,0,0
120
(60P+60A)
3 INFO
6.0 Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava (31888)
Hrabar, D.; Korać Graovac, A.; Majstorović, I.; Čulo Margaletić, A.; Preložnjak, B.; Šimović, I.
0,0,0
60
(60P)
3 INFO
ECTS Seminar - III. semestar socijalnog studija
=> Seminar u trećem semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Marginalne grupe - seminar (31835)
Šućur, Z.
0,0,0
60
(60S)
3 INFO
4.0 Menadžment u socijalnom sektoru - seminar (31837)
Babić, Z.
0,0,0
60
(60S)
3 INFO
4.0 Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar (31836)
Majstorović, I.; Čulo Margaletić, A.; Preložnjak, B.; Šimović, I.
0,0,0
60
(60S)
3 INFO
4.0 Seminar III socijalni studij (40397)
- 60
(60S)
3 INFO
4.0 Seminar III socijalni studij - X (50344)
- 60
(60S)
3 INFO
ECTS Strani jezik III. semestar socijalnog studija
=> Strani jezik u trećem semestru socijanog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik socijalne struke II (31733)
Javornik-Čubrić, M.
1,1,1
60
(60P)
3 INFO
4.0 Njemački jezik socijane struke II (31736)
Husinec, S.
1,1,1
60
(60P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Socijalna psihologija (31891)
Pećnik, N.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
5.0 Socijalni rad s obitelji (31890)
Blažeka Kokorić, S.; Laklija, M.
0,0,0
60
(45P+15A)
4 INFO
10.0 Socijalni rad s pojedincem (31730)
Urbanc, K.; Kletečki Radović, M.
0,0,0
120
(60P+60A)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti IV. semestra socijanog studija
=> Izborni predmeti u četvrtom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija socijalne politike (73951)
Babić, Z.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Izborni predmet IV socijalni studij - ECTS (150989)
- 30
(30P)
4 INFO
4.0 Izborni predmet IV socijalni studij - X (50583)
- 30
(30P)
4 INFO
4.0 Izborni predmet s drugih studija - IV socijani studij (67106)
- 30
(30P)
4 INFO
4.0 Preventivni programi u socijalnom radu (20083)
Laklija, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Rješavanje sukoba (43944)
Sladović-Franz, B.
1,1,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Subjective child well-being (210232)
Ajduković, M.; Rajhvajn Bulat, L.; Vejmelka, L.
1,1,1
30
(30P)
4 INFO
4.0 Subjektivna dobrobit djece (210231)
Ajduković, M.; Rajhvajn Bulat, L.; Vejmelka, L.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Zlostavljanje i zanemarivanje djece (31740)
Pećnik, N.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
ECTS Seminar - IV. semestar socijalnog studija
=> Seminar u četvrtom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Seminar IV socijalni studij (40398)
- 60
(60S)
4 INFO
5.0 Seminar IV socijalni studij - X (50345)
- 60
(60S)
4 INFO
5.0 Socijalna psihologija - seminar (31839)
Pećnik, N.
0,0,0
60
(60S)
4 INFO
5.0 Socijalni rad s obitelji - seminar (31838)
Blažeka Kokorić, S.; Laklija, M.
0,0,0
60
(60S)
4 INFO
ECTS Terenska praksa - IV. semestar socijalni studij
=> Terenska praksa u IV. semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Terenska praksa IV socijalni studij - X (50585)
- 60
(60T)
4 INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada s obitelji (62100)
Blažeka Kokorić, S.; Laklija, M.
0,0,0
60
(60T)
4 INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada s pojedincem (62101)
Urbanc, K.; Kletečki Radović, M.
0,0,0
60
(60T)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Europska socijalna politika (36679)
Dobrotić, I.
0,0,0
60
(60P)
5 INFO
5.0 Osnove savjetovanja (36670)
Berc, G.; Milić Babić, M.
1,1,1
45
(15P+30A)
5 INFO
6.0 Osnove upravnog prava (36671)
Omejec, J.; Staničić, F.; Šikić, M.; Held, M.; Ofak, L.; Turudić, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Radno i socijalno pravo (144866)
Potočnjak, Ž.; Grgurev, I.; Gotovac, V.; Vukorepa, I.
0,0,0
60
(60P)
5 INFO
3.0 Strategijsko planiranje u socijalnoj politici (36684)
Bežovan, G.; Matančević, J.
0,0,0
30
(30P)
5 INFO
2.0 Terenska praksa iz Osnova savjetovanja (62021)
Berc, G.; Milić Babić, M.
0,0,0
30
(30T)
5 INFO
ECTS Seminar - V. semestar socijalnog studija
=> Seminar u petom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska socijalna politika - seminar (36689)
Dobrotić, I.
0,0,0
60
(60S)
5 INFO
4.0 Radno i socijalno pravo - seminar (144867)
Potočnjak, Ž.; Grgurev, I.; Gotovac, V.; Vukorepa, I.
0,0,0
60
(60S)
5 INFO
4.0 Seminar V socijalni studij (61142)
- 60
(60S)
5 INFO
4.0 Seminar V socijalni studij - X (50346)
- 60
(60S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Organizacija uprave i socijalnih službi (36680)
Koprić, I.; Marčetić, G.; Đulabić, V.; Lalić Novak, G.; Musa, A.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
6.0 Socijalna gerontologija (36666)
Štambuk, A.; Rusac, S.
0,0,0
60
(60P)
6 INFO
10.0 Socijalni rad s grupom (36678)
Družić Ljubotina, O.; Rajhvajn Bulat, L.; Vejmelka, L.
0,0,0
120
(60P+60A)
6 INFO
1.0 Terenska praksa iz Socijalne gerontologije (62102)
Štambuk, A.; Rusac, S.
0,0,0
30
(30T)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti - VI. semestar socijalnog studija
=> Izborni predmeti u šestom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Diskriminacija i antidiskriminacijske politike (73955)
Dobrotić, I.; Grgurev, I.; Vasiljević, S.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Duhovnost i socijalni rad (37658)
Leutar, Z.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Engleski jezik socijalne struke - izborni predmet (43947)
Matijašević, M.
1,1,1
30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet s drugih studija VI - socijalni studij (69947)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet VI -1 socijalni studij ECTS (88883)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet VI - 1 - socijalni studij - X (50590)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet VI -2 socijalni studij - ECTS (88884)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet VI - 2 - socijalni studij - X (69298)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Kreativne metode u socijalnom radu (37661)
Urbanc, K.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Neuroznanosti za socijalni rad (218161)
Ajduković, M.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Njemački jezik socijalne struke - izborni predmet (43949)
Husinec, S.
1,1,1
30
(30P)
6 INFO
3.0 Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu (73958)
Rajhvajn Bulat, L.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Rod i socijalni rad (224397)
Branica, V.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Social Work in Education (84870)
Berc, G.
1,1,1
30
(30P)
6 INFO
3.0 Socijalni rad u odgoju i obrazovanju (37657)
Berc, G.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi (43946)
Žganec, N.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Sustavi socijalne pomoći (37660)
Šućur, Z.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
ECTS Seminar - VI. semestar socijalnog studija
=> Seminar u šestom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Organizacija uprave i socijalnih službi - seminar (36688)
Koprić, I.; Marčetić, G.; Đulabić, V.; Lalić Novak, G.; Musa, A.; Džinić, J.; Giljević, T.; Manojlović Toman, R.; Škarica, M.; Vukojičić Tomić, T.
0,0,0
60
(60S)
6 INFO
4.0 Seminar VI socijalni studij (61143)
- 60
(60S)
6 INFO
4.0 Seminar VI socijalni studij - X (50347)
- 60
(60S)
6 INFO
4.0 Socijalna gerontologija - seminar (36686)
Štambuk, A.; Rusac, S.
0,0,0
60
(60S)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kriminologija s osnovama kaznenog prava (44129)
Getoš Kalac, A.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Socijalna psihijatrija (44130)
Milić Babić, M.; Jendričko, T.; Ostojić, D.
0,0,0
30
(15P+15A)
7 INFO
5.0 Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja (72356)
Majdak, M.; Rajhvajn Bulat, L.
0,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
10.0 Socijalni rad u organiziranju zajednice (44127)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,0,0
120
(60P+60A)
7 INFO
ECTS Izborni predmeti - VII. semestar socijalnog studija
=> Izborni predmet VII. semestar socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Alternativna skrb za djecu (168709)
Sladović-Franz, B.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Civilno društvo (44143)
Bežovan, G.; Matančević, J.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu (62018)
Blažeka Kokorić, S.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Izborni predmet VII - socijalni studij ECTS (99901)
- 30
(30P)
7 INFO
3.0 Izborni predmet VII socijalni studij - X (50592)
- 30
(30P)
7 INFO
3.0 Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere (72359)
Majdak, M.
1,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Socijalni rad usmjeren na unapređenje partnerskih i obiteljskih odnosa (218162)
Blažeka Kokorić, S.; Berc, G.; Laklija, M.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Socijalni rad u zdravstvu (44142)
Branica, V.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Youth in conflict with the Law: Educational Measures (139599)
Majdak, M.
1,1,1
30
(30P)
7 INFO
3.0 Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba (218166)
Rusac, S.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
ECTS Seminar - VII. semestar socijalnog studija
=> Seminar u sedmom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar (44135)
Getoš Kalac, A.
0,0,0
60
(60S)
7 INFO
4.0 Seminar VII socijalni studij (44136)
- 60
(60S)
7 INFO
4.0 Seminar VII socijalni studij -X (50348)
- 60
(60S)
7 INFO
4.0 Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar (72357)
Rajhvajn Bulat, L.
0,0,0
60
(60S)
7 INFO
ECTS Terenska praksa - VII. semestar socijalnog studija
=> Ternska praksa u VII. semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja (74011)
Ajduković, M.; Majdak, M.; Rajhvajn Bulat, L.; Sušac, N.
0,0,0
60
(60T)
7 INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada u organiziranju zajednice (62105)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,0,0
60
(60T)
7 INFO
2.0 Terenska praksa VII socijalni sudij - X (50591)
- 60
(60T)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Mentorski rad (46115)
- 30
(30S)
8 INFO
6.0 Socijalna politika Hrvatske (44132)
Bežovan, G.; Baturina, D.; Matančević, J.
0,0,0
60
(60P)
8 INFO
5.0 Socijalni rad i ovisnosti (44133)
Bagarić, A.; Majdak, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
8 INFO
6.0 Socijalni rad s osobama s invaliditetom (44131)
Leutar, Z.; Buljevac, M.
0,0,0
60
(60P)
8 INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom (62026)
Leutar, Z.; Buljevac, M.
0,0,0
30
(30T)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti - VIII. semestar socijalnog studija
=> Izborni predmet u osmom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Contemporary approaches in the integration of science and practice of social work (239542)
Ogresta, J.; Opačić, A.
- 30
(30P)
8 INFO
3.0 Izborni predmet s drugih studija VIII - socijalni studij (69948)
- 30
(30P)
8 INFO
3.0 Izborni predmet VIII - socijalni studij ECTS (88886)
- 30
(30P)
8 INFO
3.0 Izborni predmet VIII socijalni studij - X (50593)
- 30
(30P)
8 INFO
3.0 Siromaštvo i socijalni rad (73968)
Družić Ljubotina, O.
0,0,0
30
(30P)
8 INFO
3.0 Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju (84845)
Milić Babić, M.
0,0,0
30
(30P)
8 INFO
3.0 Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela (139373)
Majdak, M.
1,0,0
30
(30P)
8 INFO
3.0 Suvremeni pristupi u integraciji znanosti i prakse socijalnog rada (239540)
Ogresta, J.; Opačić, A.
- 30
(30P)
8 INFO
ECTS Seminar - VIII. semestar socijalnog studija
=> Seminar u osmom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminar VIII socijalni studij (44140)
- 60
(60S)
8 INFO
4.0 Seminar VIII socijalni studij - X (50349)
- 60
(60S)
8 INFO
4.0 Socijalna politika Hrvatske - seminar (44138)
Bežovan, G.; Baturina, D.; Matančević, J.
0,0,0
60
(60S)
8 INFO
4.0 Socijalni rad s osobama s invaliditetom - seminar (44137)
Leutar, Z.; Buljevac, M.
0,0,0
60
(60S)
8 INFO
1. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove ekonomije (20038)
Bajakić, I.; Pilipović, O.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
6.0 Sociologija (31893)
Zrinščak, S.; Grubišić, K.; Petričušić, A.; Čepo, D.
0,0,0
60
(60P)
1 INFO
6.0 Uvod u psihologiju (31894)
Tokić Milaković, A.
0,0,0
60
(60P)
1 INFO
4.0 Uvod u teoriju prava (187414)
Burazin, L.; Savić, V.; Krešić, M.
0,0,0
30
(30P)
1 INFO
ECTS Seminar - I. semestar socijalni studij
=> Seminar u prvom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Seminar I socijalni studij (37963)
- 60
(60S)
1 INFO
5.0 Seminar I socijalni studij - X (50342)
- 60
(60S)
1 INFO
5.0 Sociologija - seminar (31831)
Zrinščak, S.; Petričušić, A.; Čepo, D.
0,0,0
60
(60S)
1 INFO
5.0 Uvod u psihologiju - seminar (31832)
Tokić Milaković, A.
0,0,0
60
(60S)
1 INFO
ECTS Strani jezik I
=> Strani jezik socijalne struke u prvom semestru
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Engleski jezik socijalne struke I (20180)
Matijašević, M.
1,1,1
60
(60P)
1 INFO
5.0 Njemački jezik socijalne struke I (20652)
Husinec, S.
1,1,1
60
(60P)
1 INFO
2. semestar, 1. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
7.0 Informatika i statistika (31686)
Gumzej, N.; Jurić, M.; Lisičar, H.
0,0,0
90
(45P+45A)
2 INFO
6.0 Osnove socijalne politike (31896)
Šućur, Z.; Babić, Z.; Baturina, D.
0,0,0
60
(60P)
2 INFO
6.0 Teorijske osnove socijalnog rada (31898)
Branica, V.
0,0,0
60
(60P)
2 INFO
ECTS Interpersonalna komunikacija
=> Interpersonalna komunikacija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Interpersonal Communication (139597)
Sladović-Franz, B.; Vejmelka, L.
1,1,1
45
(15P+30E)
2 INFO
4.0 Interpersonalna komunikacija (20661)
Sladović-Franz, B.; Vejmelka, L.
0,0,0
45
(15P+30E)
2 INFO
ECTS Izborni predmeti
=> Izborni predmeti II semestra socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Društveno korisno učenje i socijalne intervencije (218165)
Majdak, M.; Modić Stanke, K.
1,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Etika socijalnog rada (20047)
Žganec, N.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 History of Social Work (198709)
Ajduković, M.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Izborni predmet II socijalni studij - ECTS (150988)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Izborni predmet II socijalni studij - X (50578)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Izborni predmet s drugih studija - II semestar socijalnog studija (67105)
- 30
(30P)
2 INFO
3.0 Povijest socijalnog rada (43941)
Ajduković, M.
1,1,1
30
(30P)
2 INFO
3.0 Religije i socijalna pitanja (20048)
Zrinščak, S.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Socijalna demografija (20063)
Babić, Z.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Socijalni rad iz perspektive korisnika (73948)
Urbanc, K.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
3.0 Uvod u socijalnu pedagogiju (43942)
Dodig Hundrić, D.
0,0,0
30
(30P)
2 INFO
ECTS Seminar - II. semestar socijalnog studija
=> Seminar u drugom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Osnove socijalne politike - seminar (31833)
Šućur, Z.; Babić, Z.; Baturina, D.
1,0,0
60
(60S)
2 INFO
4.0 Seminar II socijalni studij (37964)
- 60
(60S)
2 INFO
4.0 Seminar II socijalni studij - X (50343)
- 60
(60S)
2 INFO
4.0 Teorijske osnove socijalnog rada - seminar (31834)
Branica, V.
0,0,0
60
(60S)
2 INFO
3. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Marginalne grupe (31887)
Šućur, Z.; Baturina, D.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
3.0 Menadžment u socijalnom sektoru (31889)
Babić, Z.
0,0,0
30
(30P)
3 INFO
10.0 Metodologija istraživanja u socijalnom radu (31687)
Rimac, I.; Ogresta, J.
0,0,0
120
(60P+60A)
3 INFO
6.0 Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava (31888)
Hrabar, D.; Korać Graovac, A.; Majstorović, I.; Čulo Margaletić, A.; Preložnjak, B.; Šimović, I.
0,0,0
60
(60P)
3 INFO
ECTS Seminar - III. semestar socijalnog studija
=> Seminar u trećem semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Marginalne grupe - seminar (31835)
Šućur, Z.
0,0,0
60
(60S)
3 INFO
4.0 Menadžment u socijalnom sektoru - seminar (31837)
Babić, Z.
0,0,0
60
(60S)
3 INFO
4.0 Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava - seminar (31836)
Majstorović, I.; Čulo Margaletić, A.; Preložnjak, B.; Šimović, I.
0,0,0
60
(60S)
3 INFO
4.0 Seminar III socijalni studij (40397)
- 60
(60S)
3 INFO
4.0 Seminar III socijalni studij - X (50344)
- 60
(60S)
3 INFO
ECTS Strani jezik III. semestar socijalnog studija
=> Strani jezik u trećem semestru socijanog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Engleski jezik socijalne struke II (31733)
Javornik-Čubrić, M.
1,1,1
60
(60P)
3 INFO
4.0 Njemački jezik socijane struke II (31736)
Husinec, S.
1,1,1
60
(60P)
3 INFO
4. semestar, 2. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Socijalna psihologija (31891)
Pećnik, N.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
5.0 Socijalni rad s obitelji (31890)
Blažeka Kokorić, S.; Laklija, M.
0,0,0
60
(45P+15A)
4 INFO
10.0 Socijalni rad s pojedincem (31730)
Urbanc, K.; Kletečki Radović, M.
0,0,0
120
(60P+60A)
4 INFO
ECTS Izborni predmeti IV. semestra socijanog studija
=> Izborni predmeti u četvrtom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Ekonomija socijalne politike (73951)
Babić, Z.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Izborni predmet IV socijalni studij - ECTS (150989)
- 30
(30P)
4 INFO
4.0 Izborni predmet IV socijalni studij - X (50583)
- 30
(30P)
4 INFO
4.0 Izborni predmet s drugih studija - IV socijani studij (67106)
- 30
(30P)
4 INFO
4.0 Preventivni programi u socijalnom radu (20083)
Laklija, M.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Rješavanje sukoba (43944)
Sladović-Franz, B.
1,1,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Subjective child well-being (210232)
Ajduković, M.; Rajhvajn Bulat, L.; Vejmelka, L.
1,1,1
30
(30P)
4 INFO
4.0 Subjektivna dobrobit djece (210231)
Ajduković, M.; Rajhvajn Bulat, L.; Vejmelka, L.
1,0,0
30
(30P)
4 INFO
4.0 Zlostavljanje i zanemarivanje djece (31740)
Pećnik, N.
0,0,0
30
(30P)
4 INFO
ECTS Seminar - IV. semestar socijalnog studija
=> Seminar u četvrtom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Seminar IV socijalni studij (40398)
- 60
(60S)
4 INFO
5.0 Seminar IV socijalni studij - X (50345)
- 60
(60S)
4 INFO
5.0 Socijalna psihologija - seminar (31839)
Pećnik, N.
0,0,0
60
(60S)
4 INFO
5.0 Socijalni rad s obitelji - seminar (31838)
Blažeka Kokorić, S.; Laklija, M.
0,0,0
60
(60S)
4 INFO
ECTS Terenska praksa - IV. semestar socijalni studij
=> Terenska praksa u IV. semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Terenska praksa IV socijalni studij - X (50585)
- 60
(60T)
4 INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada s obitelji (62100)
Blažeka Kokorić, S.; Laklija, M.
0,0,0
60
(60T)
4 INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada s pojedincem (62101)
Urbanc, K.; Kletečki Radović, M.
0,0,0
60
(60T)
4 INFO
5. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
5.0 Europska socijalna politika (36679)
Dobrotić, I.
0,0,0
60
(60P)
5 INFO
5.0 Osnove savjetovanja (36670)
Berc, G.; Milić Babić, M.
1,1,1
45
(15P+30A)
5 INFO
6.0 Osnove upravnog prava (36671)
Omejec, J.; Staničić, F.; Šikić, M.; Held, M.; Ofak, L.; Turudić, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
5 INFO
5.0 Radno i socijalno pravo (144866)
Potočnjak, Ž.; Grgurev, I.; Gotovac, V.; Vukorepa, I.
0,0,0
60
(60P)
5 INFO
3.0 Strategijsko planiranje u socijalnoj politici (36684)
Bežovan, G.; Matančević, J.
0,0,0
30
(30P)
5 INFO
2.0 Terenska praksa iz Osnova savjetovanja (62021)
Berc, G.; Milić Babić, M.
0,0,0
30
(30T)
5 INFO
ECTS Seminar - V. semestar socijalnog studija
=> Seminar u petom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Europska socijalna politika - seminar (36689)
Dobrotić, I.
0,0,0
60
(60S)
5 INFO
4.0 Radno i socijalno pravo - seminar (144867)
Potočnjak, Ž.; Grgurev, I.; Gotovac, V.; Vukorepa, I.
0,0,0
60
(60S)
5 INFO
4.0 Seminar V socijalni studij (61142)
- 60
(60S)
5 INFO
4.0 Seminar V socijalni studij - X (50346)
- 60
(60S)
5 INFO
6. semestar, 3. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Organizacija uprave i socijalnih službi (36680)
Koprić, I.; Marčetić, G.; Đulabić, V.; Lalić Novak, G.; Musa, A.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
6.0 Socijalna gerontologija (36666)
Štambuk, A.; Rusac, S.
0,0,0
60
(60P)
6 INFO
10.0 Socijalni rad s grupom (36678)
Družić Ljubotina, O.; Rajhvajn Bulat, L.; Vejmelka, L.
0,0,0
120
(60P+60A)
6 INFO
1.0 Terenska praksa iz Socijalne gerontologije (62102)
Štambuk, A.; Rusac, S.
0,0,0
30
(30T)
6 INFO
ECTS Izborni predmeti - VI. semestar socijalnog studija
=> Izborni predmeti u šestom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Diskriminacija i antidiskriminacijske politike (73955)
Dobrotić, I.; Grgurev, I.; Vasiljević, S.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Duhovnost i socijalni rad (37658)
Leutar, Z.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Engleski jezik socijalne struke - izborni predmet (43947)
Matijašević, M.
1,1,1
30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet s drugih studija VI - socijalni studij (69947)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet VI -1 socijalni studij ECTS (88883)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet VI - 1 - socijalni studij - X (50590)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet VI -2 socijalni studij - ECTS (88884)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Izborni predmet VI - 2 - socijalni studij - X (69298)
- 30
(30P)
6 INFO
3.0 Kreativne metode u socijalnom radu (37661)
Urbanc, K.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Neuroznanosti za socijalni rad (218161)
Ajduković, M.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Njemački jezik socijalne struke - izborni predmet (43949)
Husinec, S.
1,1,1
30
(30P)
6 INFO
3.0 Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu (73958)
Rajhvajn Bulat, L.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Rod i socijalni rad (224397)
Branica, V.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Social Work in Education (84870)
Berc, G.
1,1,1
30
(30P)
6 INFO
3.0 Socijalni rad u odgoju i obrazovanju (37657)
Berc, G.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi (43946)
Žganec, N.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
3.0 Sustavi socijalne pomoći (37660)
Šućur, Z.
0,0,0
30
(30P)
6 INFO
ECTS Seminar - VI. semestar socijalnog studija
=> Seminar u šestom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Organizacija uprave i socijalnih službi - seminar (36688)
Koprić, I.; Marčetić, G.; Đulabić, V.; Lalić Novak, G.; Musa, A.; Džinić, J.; Giljević, T.; Manojlović Toman, R.; Škarica, M.; Vukojičić Tomić, T.
0,0,0
60
(60S)
6 INFO
4.0 Seminar VI socijalni studij (61143)
- 60
(60S)
6 INFO
4.0 Seminar VI socijalni studij - X (50347)
- 60
(60S)
6 INFO
4.0 Socijalna gerontologija - seminar (36686)
Štambuk, A.; Rusac, S.
0,0,0
60
(60S)
6 INFO
7. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Kriminologija s osnovama kaznenog prava (44129)
Getoš Kalac, A.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Socijalna psihijatrija (44130)
Milić Babić, M.; Jendričko, T.; Ostojić, D.
0,0,0
30
(15P+15A)
7 INFO
5.0 Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja (72356)
Majdak, M.; Rajhvajn Bulat, L.
0,0,0
60
(30P+30A)
7 INFO
10.0 Socijalni rad u organiziranju zajednice (44127)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,0,0
120
(60P+60A)
7 INFO
ECTS Izborni predmeti - VII. semestar socijalnog studija
=> Izborni predmet VII. semestar socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Alternativna skrb za djecu (168709)
Sladović-Franz, B.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Civilno društvo (44143)
Bežovan, G.; Matančević, J.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu (62018)
Blažeka Kokorić, S.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Izborni predmet VII - socijalni studij ECTS (99901)
- 30
(30P)
7 INFO
3.0 Izborni predmet VII socijalni studij - X (50592)
- 30
(30P)
7 INFO
3.0 Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere (72359)
Majdak, M.
1,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Socijalni rad usmjeren na unapređenje partnerskih i obiteljskih odnosa (218162)
Blažeka Kokorić, S.; Berc, G.; Laklija, M.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Socijalni rad u zdravstvu (44142)
Branica, V.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
3.0 Youth in conflict with the Law: Educational Measures (139599)
Majdak, M.
1,1,1
30
(30P)
7 INFO
3.0 Zlostavljanje i zanemarivanje starijih osoba (218166)
Rusac, S.
0,0,0
30
(30P)
7 INFO
ECTS Seminar - VII. semestar socijalnog studija
=> Seminar u sedmom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Kriminologija s osnovama kaznenog prava - seminar (44135)
Getoš Kalac, A.
0,0,0
60
(60S)
7 INFO
4.0 Seminar VII socijalni studij (44136)
- 60
(60S)
7 INFO
4.0 Seminar VII socijalni studij -X (50348)
- 60
(60S)
7 INFO
4.0 Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja - seminar (72357)
Rajhvajn Bulat, L.
0,0,0
60
(60S)
7 INFO
ECTS Terenska praksa - VII. semestar socijalnog studija
=> Ternska praksa u VII. semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja (74011)
Ajduković, M.; Majdak, M.; Rajhvajn Bulat, L.; Sušac, N.
0,0,0
60
(60T)
7 INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada u organiziranju zajednice (62105)
Žganec, N.; Opačić, A.
1,0,0
60
(60T)
7 INFO
2.0 Terenska praksa VII socijalni sudij - X (50591)
- 60
(60T)
7 INFO
8. semestar, 4. godina
ECTS Redovni predmeti Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Mentorski rad (46115)
- 30
(30S)
8 INFO
6.0 Socijalna politika Hrvatske (44132)
Bežovan, G.; Baturina, D.; Matančević, J.
0,0,0
60
(60P)
8 INFO
5.0 Socijalni rad i ovisnosti (44133)
Bagarić, A.; Majdak, M.
0,0,0
60
(30P+30A)
8 INFO
6.0 Socijalni rad s osobama s invaliditetom (44131)
Leutar, Z.; Buljevac, M.
0,0,0
60
(60P)
8 INFO
2.0 Terenska praksa iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom (62026)
Leutar, Z.; Buljevac, M.
0,0,0
30
(30T)
8 INFO
ECTS Izborni predmeti - VIII. semestar socijalnog studija
=> Izborni predmet u osmom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
3.0 Contemporary approaches in the integration of science and practice of social work (239542)
Ogresta, J.; Opačić, A.
- 30
(30P)
8 INFO
3.0 Izborni predmet s drugih studija VIII - socijalni studij (69948)
- 30
(30P)
8 INFO
3.0 Izborni predmet VIII - socijalni studij ECTS (88886)
- 30
(30P)
8 INFO
3.0 Izborni predmet VIII socijalni studij - X (50593)
- 30
(30P)
8 INFO
3.0 Siromaštvo i socijalni rad (73968)
Družić Ljubotina, O.
0,0,0
30
(30P)
8 INFO
3.0 Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju (84845)
Milić Babić, M.
0,0,0
30
(30P)
8 INFO
3.0 Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela (139373)
Majdak, M.
1,0,0
30
(30P)
8 INFO
3.0 Suvremeni pristupi u integraciji znanosti i prakse socijalnog rada (239540)
Ogresta, J.; Opačić, A.
- 30
(30P)
8 INFO
ECTS Seminar - VIII. semestar socijalnog studija
=> Seminar u osmom semestru socijalnog studija
Eng. raz. Semestralno opterećenje Sem INFO
4.0 Seminar VIII socijalni studij (44140)
- 60
(60S)
8 INFO
4.0 Seminar VIII socijalni studij - X (50349)
- 60
(60S)
8 INFO
4.0 Socijalna politika Hrvatske - seminar (44138)
Bežovan, G.; Baturina, D.; Matančević, J.
0,0,0
60
(60S)
8 INFO
4.0 Socijalni rad s osobama s invaliditetom - seminar (44137)
Leutar, Z.; Buljevac, M.
0,0,0
60
(60S)
8 INFO

  (*)predmet se ne predaje u prikazanom semestru tekuće akademske godine
(***)predmet se predaje u prikazanoj akademskoj godini, ne i u tekućoj

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana