Studijski centar socijalnog rada
Studijski program studija socijalnog rada - Predmeti - Preddiplomski studij
I. semestar

Nastavni predmet

Predavanja
sati tjedno

ECTS

Vježbe i seminari
sati tjedno
ECTS

Sociologija *

4 6    

Uvod u psihologiju *

4 6    

Osnove ekonomije

2 4    

Uvod u opću teoriju države i prava

2 4    

Strani jezik 1

    4 5

Seminar 1

    4 5

Ukupno

12 20 8 10
* Seminar se može izabrati kod predmeta označenih zvjezdicom. Student izabire jedan seminar u semestru.
 
II. semestar

Nastavni predmet

Predavanja
sati tjedno
ECTS Vježbe i seminari
sati tjedno
ECTS

Osnove socijalne politike *

4 6    

Teorijske osnove socijalnog rada *

4 6    

Informatika i statitika

3 4 3 3

Interpersonalna komunikacija

1 2 2 2

Izborni predmet

2 3    

Seminar 2

    4 4

Ukupno

14 21 9 9

* Seminar se može izabrati kod predmeta označenih zvjezdicom. Student izabire jedan seminar u semestru.

Izborni predmeti:

Povijest socijalnog rada

Uvod u socijalnu pedagogiju

Religije i socijalna pitanja

Socijalna demografija

Etika socijalnog rada

Socijalni rad iz perspektive korisnika

Izborni predmet s drugih studija

 
III. semestar

Nastavni predmet

Predavanja
sati tjedno
ECTS Vježbe i seminari
sati tjedno
ECTS

Metodologija istraživanja u socijalnom radu

4 6 4 4

Marginalne grupe*

2 3    

Obiteljsko pravo s osnovama građanskog procesnog prava *

4 6    

Menadžment u socijalnom sektoru *

2 3    

Strani jezik 2

    4 4

Seminar 1

    4 4

Ukupno

12 18 12 12
* Seminar se može izabrati kod predmeta označenih zvjezdicom. Student izabire jedan seminar u semestru.
 
IV. semestar

Nastavni predmet

Predavanja
sati tjedno
ECTS Vježbe i seminari
sati tjedno
ECTS

Socijalni rad s pojedincem

4 6 4 4

Socijalni rad s obitelji *

3 4 1 1

Socijalna psihologija *

2 4    

Izborni predmet

2 4    

Seminar 2

    4 5

Terenska praksa

    4 2

Ukupno

11 18 13 12

* Seminar se može izabrati kod predmeta označenih zvjezdicom. Student izabire jedan seminar u semestru.

Izborni predmeti:
 

Rješavanje sukoba

Socijalna skrba za djecu

Preventivni programi u socijalnom radu

Zlostavljanje i zanemarivanje djece

Ekonomija socijalne politike

Izborni predmet s drugih studija

 
V. semestar

Nastavni predmet

Predavanja
sati tjedno
ECTS Vježbe i seminari
sati tjedno
ECTS

Europska socijalna politika *

4 5    

Radno i socijalno pravo*

4 5    

Osnove savjetovanja

1 2 2 3

Osnove upravnog prava

2 3 2 3

Strategijsko planiranje u socijalnoj politici

2 3    

Seminar 1

    4 4

Terenska praksa

    2 2

Ukupno

13 18 10 12
* Seminar se može izabrati kod predmeta označenih zvjezdicom. Student izabire jedan seminar u semestru.
 
VI. semestar

Nastavni predmet

Predavanja
sati tjedno
ECTS Vježbe i seminari
sati tjedno
ECTS

Socijalni rad s grupom

4 6 4 4

Socijalna gerontologija *

4 6    

Organizacija uprave i socijalnih službi *

2 3    

Izborni predmet 1

2 3    

Izborni predmet 2

2 3    

Seminar 2

    4 4

Terenska praksa

    2 1

Ukupno

14 21 10 9

* Seminar se može izabrati kod predmeta označenih zvjezdicom. Student izabire jedan seminar u semestru.
 
Izborni predmeti:

Socijalni rad u odgoju i obrazovanju

Strani jezik struke engleski

Strani jezik struke njemački

Duhovnost i socijalni rad

Socijalna medicina

Sustavi socijalne pomoći

Kreativne metode u socijalnom radu

Socijalni rad u sustavu socijalne skrbi

Diskriminacija i antidiskriminacijske politike

Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu

Izborni predmet s drugih studija

 
VII. semestar

Nastavni predmet

Predavanja
sati tjedno

ECTS Vježbe i seminari
sati tjedno
ECTS

Socijalni rad u organiziranju zajednice

4 6 4 4

Socijalni rad i mladi drštveno neprihvatljivog ponašanja *

2 3 2 2

Kriminologija s osnovama kaznenog prava *

2 3    

Socijalna psihijatrija

1 2 1 1

Izborni predmet 1

2 3    

Seminar 1

    4 4

Terenska praksa

    4 2

Ukupno

11 17 15 13
* Seminar se može izabrati kod predmeta označenih zvjezdicom. Student izabire jedan seminar u semestru.
 
VIII. semestar

Nastavni predmet

Predavanja
sati tjedno
ECTS Vježbe i seminari
sati tjedno
ECTS

Socijalni rad s osobama s invaliditetom *

4 6    

Socijalna politika Hrvatske*

4 6    

Socijalni rad i ovisnosti

2 3 2 2

Izborni predmet 2

2 3    

Seminar 2

    4 4

Terenska praksa

    2 2

Mentorski rad

    2 4

Ukupno

12 18 10 12

* Seminar se može izabrati kod predmeta označenih zvjezdicom. Student izabire jedan seminar u semestru.
 
Izborni predmeti:

Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere

Civilno društvo

Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu

Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela

Socijalni rad u zdravstvu

Ljudska prava

Rad i zapošljavanje

Primjena računalnog programa za statističku obradu podataka

Siromaštvo i socijalni rad

Socijani rad i djeca s teškoćama u razvoju

Izborni predmet s drugih studija

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana