OBAVIJESTI

Studenti prve godine koji upisuju godinu po prvi put

Studenti koji upisuju prvu godinu drugi put i studenti viših godina

Studenti obavljaju upis kroz tri aktivnosti:

    1. putem studomata u skladu s objavljenim pravilima upisa
    2. popunjavanjem Obrasca za prijavu obavljenog upisa
    3. popunjavanje ankete o željenom seminati i izbornom kolegiju.

·         1. korak - Upis putem studomata

1.       Obvezno pročitajte upute i pravila upisa za Bolonjski program objavljene na mrežnoj stranici.

2.       Upute za upis se odnose i na redovite i na izvanredne studente istovjetno.

3.       Studenti obavljaju upis na studomatu nakon provedene evidencije svih položenih ispita do trenutka upisa.

4.       Studenti su obvezni izvršiti upis putem studomata zaključno sa 27. rujna 2020. do 23:59h.

·         2. korak - Obrazac za prijavu upisa

§  Nakon provedenog upisa na studomatu, uplate upisnine i školarine studenti su obvezni dostaviti putem upisnog obrasca do 27. rujna 2020. do 23.59h.

§  Obavijesti o podacima za uplatu upisnine i školarine (žiro-račun Fakulteta (IBAN), poziv na broj) obvezno pogledati na mrežnoj stranici Fakulteta prije uplate. Student nije upisan dok referent ne potvrdi upis na studomatu.

§  Obrascu pristupate putem poveznice:

https://forms.gle/ksTXaKsi74oinyPn7

§  U Obrazac za prijavu upisa će trebati upload-ati sken uplate upisnine i uplate školarine (ECTS-a).

§  Nakon obavljenih provjera valjanosti upisa potvrdom upisa od strane referenta student može provjeriti na studomatu obavljeni upis u akad. god. (valjanost upisa bit će potvrđena najkasnije 9. listopada 2020. do 14:00h).

·         3. korak – Anketa o željenom seminaru i izbornom kolegiju

§  Izjašnjavanje o željenim izbornim kolegijima treba napraviti u posebnoj anketi.

§  Prednost pri izboru će imati studenti s višom težinskom sumom (zbroj umnožaka ocjena*ECTS)

§  Studenti koji u zadanom roku ne ispune anketu bit će raspoređeni u seminar za koji ima manje interesa.

 

Ostale odredbe

Zakašnjeli upisi

§  Studenti koji ne izvrše upis putem studomata do 27. rujna 2020. god. do 23:59h, neće se smatrati upisanim u redovitom roku.

§  Molbe za naknadni upis zimskog semestra (akademske godine) odobravat će se do 11. listopada 2020. god. do 23:59h u skladu s podnesenim molbama i dostavljenom dokumentacijom samo u slučajevima iznimno opravdanih razloga. Molbe se pišu i prilažu u službenom obrascu Molba (vidi dolje za poveznicu).

Ostale uobičajene aktivnosti pri upisu

§  Obavijesti o postupku upisa semestra u indeks i testiranja semestara bit će naknadno objavljene na mrežnoj stranici studijskog centra socijalnog rada u listopadu 2020.

§  Do daljnjega nije potrebno vratiti posuđene knjige u Knjižnicu Fakulteta.

Molbe za mirovanje studijske godine ili nastavak prekinutog studija

§  Molbe za mirovanje studijske godine i nastavak studija nakon prekinutog studija (podnose se dostavljanjem molbe i skeniranog indeksa na adresu e-pošte: zgrubesa@pravo.hr i tihana.delak@pravo.hr zaprimaju se zaključno sa 24. rujna 2020. do 23:59h. Molbe se pišu i prilažu u službenom obrascu Molba.

Promjena studentskog statusa

§  Studenti koji gube status redovitog studenta podnose zahtjev za nastavak studija u statusu izvanrednog studenta putem adresa e-pošte: zgrubesa@pravo.hr i tihana.delak@pravo.hr.

§  U zahtjevu je potrebno navesti predmete koji se upisuju u zimskom semestru 2020/21. akad. god. u skladu s objavljenim pravilima upisa za izvanredne studente. Obvezno je priložiti potvrdu o provedenoj uplati upisnine i školarine za bodove koji se upisuju u zimskom semestru (120,00 kn po upisanom ECTS bodu). Upis predmeta ljetnog semestra i plaćanje školarine provodi se u mjesecu veljači 2021. godine.

§  Studenti koji su ostvarili uvjete za prijelaz iz izvanrednog u redovni status podnose zahtjev za nastavak studija u statusu redovnog studenta putem adresa e-pošte: zgrubesa@pravo.hr i tihana.delak@pravo.hr.

 

Pravila upisa zimskog semestra po Bolonjskom programu za redovite studente 2020-21

Pravila upisa zimskog semestra po Bolonjskom programu za izvanredne studente 2020-21

Plaćanje participacije troškova studija za redovite studente

Odluka o naknadama 2020 2021

Odluka o načinu plaćanja participacije školarine za redovite studente

Obavijest o podacima za uplatu naknada na preddiplomskom studiju socijalnog rada

Obrazac Molba

 

Popis obavijesti