Raspored prijava završnog rada

RASPORED PRIJAVA I OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA  U AKADEMSKOJ GODINI 2019/2020–ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

ROKOVI OBRANA                                                           ROKOVI ZA PREDAJU RADOVA

 

 

17.12.2019. u utorak                                                 06.12.2019. g. u petak

18.12.2019. u srijedu                                                

 

21.01.2020.g. u utorak                                              07.01.2020.g. u utorak

22.01.2020.g. u srijedu

 

18.02.2020.g. u utorak                                              04.02.2020.g. u utorak

19.02.2020.g. u srijedu

 

24.03.2020.g. u utorak                                              10.03.2020.g. u utorak

25.03.2020.g. u četvrtak

 

21.04.2020.g. u utorak                                              07.04.2020.g. u utorak

22.04.2020.g. u srijedu

 

26.05.2020.g. u utorak                                              12.05.2020.g. u utorak

27.05.2020.g. u srijedu

 

30.06.2020.g. u utorak                                              16.06.2020.g. u utorak

01.07.2020.g. u srijedu

 

15.09.2020. g. u utorak                                             03.09.2019.g. u četvrtak

16.09.2020. g. u srijedu

                                  

ZA PRIJAVU OBRANE ZAVRŠENOG RADA POTREBNO JE PREDATI

 

  1. TRI PRIMJERKA ZAVRŠNOG RADA ( SPIRALNI UVEZ )
  2. primjerak završnog rada na CD-u, u pdf formatu
  3. INDEKS
  4. OBRAZAC I OCJENU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA  (obrazac se kupuje u skriptarnici u Nazorovoj 51) – ukoliko ste ranije predali  prijavu završnog  rada – nije potrebno kupovati obrazac!
  5. UPLATNICA NA 400,00 KUNA ( U SVRHU TROŠKOVA TISKANJA DIPLOME)
  6. VRATITI KNJIGE U BIBLIOTEKU
  7. AKO IMATE PREZENTACIJU MOLIMO VAS DA NAM TO NAPOMENETE U REFERADI!!!