Raspored prijava završnog rada

RASPORED PRIJAVA I OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA  U AKADEMSKOJ GODINI 2020/2021–ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

 
ROKOVI OBRANA                                                           ROKOVI ZA PREDAJU RADOVA

 

 

15.12.2020. u utorak                                                 01.12.2020. g. u utorak

16.12.2020. u srijedu                                                

 

19.01.2021.g. u utorak                                              05.01.2021.g. u utorak

20.01.2021.g. u srijedu

 

16.02.2021.g. u utorak                                              02.02.2021.g. u utorak

17.02.2021.g. u srijedu

 

23.03.2021.g. u utorak                                              09.03.2021.g. u utorak

24.03.2021.g. u srijeda

 

20.04.2021.g. u utorak                                              06.04.2021.g. u utorak

21.04.2021.g. u srijedu

 

25.05.2021.g. u utorak                                              11.05.2021.g. u utorak

26.05.2021.g. u srijedu

 

29.06.2021.g. u utorak                                              15.06.2021.g. u utorak

30.06.2021.g. u srijedu

 

14.09.2021. g. u utorak                                             07.09.2021.g. u utorak

15.09.2021. g. u srijedu

                                  

ZA PRIJAVU OBRANE ZAVRŠENOG RADA POTREBNO JE PREDATI:

 

AKO JE OBRANA ONLINE:

 

na mail: tihana.delak@pravo.hr šaljete:

1. rad u pdf formatu

2. uplatnicu na 500 kn (u svrhu troškova tiskanja diplome)

3. obrazac završnog rada u word-u

4. sve knjige moraju biti vraćene  u knjižnicu

 

AKO JE OBRANA UŽIVO:

 

  1. TRI PRIMJERKA ZAVRŠNOG RADA ( SPIRALNI UVEZ )
  2. primjerak završnog rada na CD-u, u pdf formatu
  3. INDEKS
  4. OBRAZAC I OCJENU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA  (obrazac se kupuje u skriptarnici u Nazorovoj 51) – ukoliko ste ranije predali  prijavu završnog  rada – nije potrebno kupovati obrazac!
  5. UPLATNICA NA 500,00 KUNA ( U SVRHU TROŠKOVA TISKANJA DIPLOME)
  6. VRATITI KNJIGE U BIBLIOTEKU
  7. AKO IMATE PREZENTACIJU MOLIMO VAS DA NAM TO NAPOMENETE U REFERADI!!!

 

 

8. AKO IMATE PREZENTACIJU MOLIMO VAS DA NAM TO NAPOMENETE U REFERADI!!!