Obavijesti
Raspored nastave zimskog semestra preddiplomskog studija za redovite studente

 

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-11,30

 Sociologija

Nazorova 51

I.

A

11,30-13,45

Seminar Sociologija

Nazorova 51

I.

A

13,45-14,00

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

I.

14,00-17,00

Sociologija

Nazorova 51

I.

B

14,00-17,00

Njemački jezik

Gundulićeva 10

A

17,20-19,20

Uvod u teoriju prava

TRH 14

III.

A i B

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-11,30

Uvod u psihologiju

Nazorova 51

I.

A

11,30-11,45

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

I.

11,45-15,00

Seminar Uvod u psihologiju

Nazorova 51

I.

A

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,30-11,30

Uvod u psihologiju

Nazorova 51

I.

B

11,30-11,45

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

I.

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,30-11,30

Engleski jezik

Nazorova 51

I.

A

11,30-11,45

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

I.

11,45-14,45

Engleski jezik

Nazorova 51

I.

B

14.45-17,15

Seminar Sociologija

Nazorova 51

I.

B

17,30-20,30

Seminar Uvod u psihologiju

Nazorova 51

I.

B

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

11,30-13,00

Osnove ekonomije

Nazorova 51

I.

A i B

        NAPOMENE:        

        Sve promjene u rasporedu nalaziti će se na oglasnoj ploči Dvorane I.

        Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen oglasnoj ploči Dvorane I.