Obavijesti

 

OBAVIJEST O UPISU U LJETNI SEMESTAR PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA AKADEMSKE GODINE 2018/19

 

OBAVEZA STUDENTA JE PRATITI INTERNETSKU STRANICU FAKULTETA U VRIJEME UPISA

STUDENTI SUDUŽNI PROČITATI RASPORED, UPUTE, PRAVILA I POSTUPAK UPISA

 

 

STUDENTI PRVI PUTA UPISANI U PRVU GODINU STUDIJA („BRUCOŠI“) U 2018/19 AKADEMSKOJ GODINI NE UPISUJU LJETNI SEMESTAR!

 

UPISI U LJETNI SEMESTAR PUTEM STUDOMATA OBAVLJAJU SE DO

24. veljače 2019. do 23:00 sata.

 

Prije upisa u jetni semestar student mora imati evidentirane ocjene na studomatu (ne samo u indeksu).

Ažuriranje podataka te ispravke i nedostatke u podacima može se izvršiti u kartoteci, Nazorova 51, soba 5b.

 

Ljetni semestar ne upisuju preko studomata, već u studentskoj referadi (ručni upis)  do 22.02.2019. sljedeći studenti :

1. Prelaznici na Bolonjski program

2. Studenti kojima miruju studentske obveze

3. Studenti koji ne mogu upisati niti jedan predmet iz ljetnog semestra

 

 • NAKON IZVRŠENOG UPISA NA STUDOMATU (do 24. veljače 2019. do 23:00 sata) studenti su dužni doći u referadu na upis prema sljedećem rasporedu:

REDOVITI STUDENTI KOJI SU UPISANI UZ SUBVENCIJU TROŠKOVA STUDIJA moraju dostaviti samo indeks u studentsku referadu od 14. do 25. veljače 2019.

 

REDOVITI KOJI PARTICIPIRAJU U TROŠKOVIMA STUDIJA moraju dostaviti indeks i uplatnicu o izvršenoj  uplati (ukoliko su kod upisa u zimski semestar imali odobreno plaćanje u ratama, a nisu ga podmirili ili nisu dostavili uplatnicu) od 14. do 25. veljače 2019.

 

IZVANREDNI STUDENTI moraju dostaviti indeks i dokaz o uplaćenoj školarini za predmete koje upisuju u ljetnom semestru, prema Odluci o naknadama usluga na Fakultetu za 2018/19 (uplaćuje se 100,00 kn po upisanom ECTS bodu) od 26. veljače do 8. ožujka 2019.

 
Predajom indeksa u studentsku referadu kod referenta za određenu godinu studija potvrđuje se upis u indeksu te stavlja naljepnica sa upisanim predmetima što znači da studenti ne moraju upisivati predmete u indeks. Tek ovom fazom upis je izvršen i valjan.

 

 • PRAVILA UPISA LJETNOG SEMESTRA ZA REDOVITE STUDENTE

Upisnina u iznosu 300,00 kn se ne uplaćuje za upis ljetnog semestra

 

Upis ljetnog semestra za upisane prvi puta u više godine studija:

Redoviti student koji je upisao višu godinu studija u ljetnom semestru upisuje prvenstveno predmete koji nije položio iz ljetnog semestra prethodne godine i 30 ECTS bodova ljetnog semestra prve slijedeće godine studija.

 

Upis ljetnog semestra pri ponavljanju godine studija:

Redoviti student koji je upisao ponavljanje godine upisuje predmete i pripadajuće ECTS bodove koje nije položio iz ljetnog semestra niže godine studija te predmete i ECTS bodove prve slijedeće godine studija, od najmanje 25 do najviše 30 bodova po semestru. Student može izabrati seminar samo u slučaju da ima upisan predmet iz ljetnog semestra.

 

 • PRAVILA UPISA LJETNOG SEMESTRA ZA IZVANREDNE STUDENTE

 

Student koji je u bilo kojoj prethodnoj akademskoj godini upisao mentorski rad i platio ga, prilikom upisa u ljetni semestar ak. god. 2018./2019. mentorski rad ne plaća.

 

Potrebno je uplatiti školarinu u skladu s cjenikom na žiro-račun Fakulteta. Upisnina u iznosu 300,00 se ne uplaćuje za upis ljetnog semestra.

 

 

Upis ljetnog semestra za upisane prvi puta u više godine studija:

Izvanredni student ima pravo upisati od 18 do 30 ECTS bodova u ljetnom semestru.

Izvanredni student koji je upisao višu godinu studija iznimno može upisati predmete koje nije položio iz ljetnog semestra prethodne godine studija i novih 30 ECTS bodova iz ljetnog semestra. Student može izabrati seminar samo u slučaju da ima upisan predmet iz ljetnog semestra.

 

 

Upis ljetnog semestra pri ponavljanju godine studija:

 

Izvanredni student koji je upisao ponavljanje godine ima pravo upisati od najmanje 18 do najviše 30 ECTS bodova ljetnog semestra.

Izvanredni student koji je upisao ponavljanje godine upisuje predmete i pripadajuće ECTS bodove koje nije položio sa niže godine studija te predmete i ECTS bodove prve slijedeće godine studija, od 18 do najviše 30 ECTS bodova po semestru.

Student može izabrati seminar slijedeće godine samo u slučaju da ima upisan predmet iz ljetnog semestra.

Ako student zbog obveze upisa manjeg broja upisanih bodova (nemogućnosti upisa predmeta više godine prema pravilima upisa) nema mogućnosti upisa na studomatu upis se obavlja ručno u referadi uz predočenje indeksa i uplatnice.

 

 

Indeksi se podižu u studentskoj referadi, prema uputama kod upisa.

 

Studenti koji ne izvrše upis na studomat do 24. veljače 2019. i ne dostave indeks u studentsku referadu prema navedenom rasporedu neće se smatrati upisanima u redovitom upisanom roku.

Studenti koji ne izvrše upis u ljetni semestar nemaju pravo polaganje ispita.


Molbe za naknadni upis u ljetni semestar razmatrat će se do 15. ožujka 2019. god. u skladu s podnesenim molbama i dostavljenom dokumentacijom samo u slučajevima iznimno opravdanih razloga.
Po proteku roka za upis u ljetni semestar 25.02.2018. studenti su dužni pratiti mrežnu stranicu Studijskog centra socijalnog rada gdje će biti obavijest o odabiru seminara i izbornih predmeta na temelju uspjeha u studiju. Odabir će biti preko posebnog programa na mrežnoj stranici fakulteta uz korištenje AA identiteta.

Studenti su također dužni pratiti obavijesti o početku nastave.
 
 

Prilikom uplata svih troškova na Preddiplomskom studiju soc. rada svi studenti popunjavaju slijedeće podatke:

  IBAN Fakulteta: HR9823600001101264729

  Model: HR 00

  Poziv na broj: 1014  – JMBAG (broj Iksice koji se sastoji od 10 znamenki)

 

 

VAŽNA OBAVIJEST STUDENTIMA!

 

UPIS PREDMETA KROZ TRI STUDIJSKE GODINE NIJE MOGUĆ.

STUDENT IMA PRAVO U AKADEMSKOJ GODINI UPISATI SAMO NEPOLOŽENE PREDMETE NIŽE GODINE STUDIJA I PREDMETE VIŠE GODINE STUDIJA.

NEPRAVILNI UPISI KOJE STUDENT OBAVI NA STUDOMATU A KOJI NISU U SKLADU SA OVOM OBAVIJESTI BIT ĆE PONIŠTENI.

 

Mole se svi studenti da za sve upite postavljane djelatnicima i službama Fakulteta postupaju prema odluci o komunikaciji putem sustava e-pošte (poveznica)

Popis obavijesti