Obavijesti
Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija za redovite studente

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2019/20 -

  II. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,30-12,30

Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

III.

A

12,30-16,30

Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

III.

B

16,30-16.45

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

III.

16,30-18,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

III.

16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana I.

16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana II.

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,30-12,00

seminar Socijalna psihologija

Nazorova 51

III.

A

12,00-12,15

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

III.

12,15-14,30

Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

A

14,45-18,00

seminar Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

18,00-20,15

Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

           B

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

12,15-12,30

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

III.

12,30-14,00

Ekonomija socijalne politike

Nazorova 51

III.

16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana I.

16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana II.

 16,00-20,00

vježbe Socijalni rad s pojedincem

Nazorova 51

Mala dvorana III.

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-12,15

seminar Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

A

12,30-14,00

 Socijalna psihologija

Nazorova 51

III.

A

14,00-14,45

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova51

III.

14,15-15,45

Socijalne psihologija

Nazorova 51

III.

B

16,00-19,00

seminar Socijalne psihologija

Nazorova 51

III.

B

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,30-13,30

Rješavanje sukoba/Socijalna skrb za djecu

Nazorova 51

III.

13,30-15,45

Vježbe Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

15,45-16,00

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

III.

16,00-19,30

Vježbe Socijalni rad s obitelji

Nazorova 51

III.

Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana.