Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija za redovite studente

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2019/20 –

IV. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,30

Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

11,30-14,45

seminar Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

14,45-15,00

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

IV.

15,00-16,30

Socijali rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

16,30-20,00

Socijali rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-12,00

Socijalna politika Hrvatske

Nazorova 51

IV.

12,00-15,00

seminar Socijalni rad s osobama s invaliditetom

Nazorova 51

IV.

15,00-15,15

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

IV.

16,00-18,00

Socijalni rad u virtualnom okruženju

Nazorova 51

Računalna dvorana

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-13,00

Socijalni rad i ovisnosti

Klinika Vrapče

Bolnička c. 32

13,00-13,15

ODRŽAVANJA PROSTORA

Nazorova 51

14,00-16,00

Ljudska prava

TRH 3

III.

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,00-11,15

seminar Socijalna politika Hrvatske

Nazorova 51

IV.

11,15-11,30

ODRŽAVANJE PROSTORA

Nazorova 51

IV.

 11,30-13,00

Siromaštvo i socijalni rad

Nazorova 51

IV.

13,15-16,30

seminar Socijalna politika Hrvatske

Nazorova 51

IV.

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-12,30

Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju

Nazorova 51

Mala dvorana III.

Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana.