RASPORED PREDAVANJA :
Raspored nastave ljetnog semestra diplomskog sveučilišnog studija socijalne politike 2022/23

Dan Početak Završetak Kolegij Lokacija  Dvorana
 PONEDJELJAK 12:00 14:00 Socijalni marketing Nazorova 51 Vijećnica
 PONEDJELJAK 14:00 16:00 Socijalni marketing (vježbe) Nazorova 51 Vijećnica
 PETAK 13:00 16:00 Socijalno pravo Gundulićeva 10 I


Obavijesti