Studijski centar socijalnog rada
RASPORED PRIJAVA I OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA

RASPORED OBRANA DIPLOMSKIH RADOVA  ZA DODIPLOMSKI STUDIJ- ZA STUDENTE KOJI STUDIRAJU PO STAROM PROGRAMU U 2014. GODINI

 

ROKOVI OBRANA                        ROKOVI ZA PREDAJU RADOVA

 

30.01.2014.g. u četvrtak                                           21.01.2014.g. u utorak

31.01.2014.g. u petak

 

25.02.2014.g. u utorak                                              11.02.2014.g. u utorak

26.02.2014.g. u srijedu

 

25.03.2014.g. u utorak                                              11.03.2014.g. u utorak

26.03.2014.g. u srijedu

 

22.04.2014.g. u utorak                                              08.04.2014.g. u utorak

23.04.2014.g. u srijedu

 

27.05.2014.g. u utorak                                              13.05.2014.g. u utorak

28.05.2014.g. u srijedu

 

24.06.2014.g. u utorak                                              10.06.2014.g. u utorak

26.06.2014.g. u četvrtak

 

23.09.2014.g. u utorak                                              09.09.2014.g. u utorak

24.09.2014.g. u srijedu

 

 

ZA PRIJAVU OBRANE DIPLOMSKOG RADA POTREBNO JE PREDATI

 

  1. TRI PRIMJERKA DIPLOMSKOG RADA ( TVRDO UKORIČENA )
  2. INDEKS
  3. PRIJAVA DIPLOMSKOG RADA S MENTOROVIM POTPISOM ( PRIJAVA SE KUPUJE U SKRIPTARNICI U NAZOROVOJ 51 )
  4. UPLATNICA NA 250,00 KUNA ( U SVRHU TROŠKOVA TISKANJA DIPLOME)
  5. VRATITI KNJIGE U BIBLIOTEKU
  6. AKO IMATE PREZENTACIJU MOLIMO VAS DA NAM TO NAPOMENETE U REFERADI!!!

 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana