Studijski centar socijalnog rada
Raspored nastave II. semestra diplomskog studija socijalnog rada 2018/19.

Raspored nastave ljetnog semestra diplomskog studija socijalnog rada

- Akademska godina 2018/19 -

V. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

12,00-15,00

Seminar iz Teorije i metodologije diplomskog rada

Nazorova 51

Mala dvorana III./I kat

 

 

 

 

 

 

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

17,00-20,00

Seminar iz Teorije i metodologije diplomskog rada

Nazorova 51

II.

 

 

 

 

 

 

SRIJEDA

10,00-13,00

Seminar iz Teorije i metodologije diplomskog rada

Nazorova 51

IV.

 

14,00-17,00

Metode supervizije

Nazorova 51

IV.

 

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana