Studijski centar socijalnog rada
Raspored nastave I. semestra diplomskog studija socijalnog rada 2018/19.

 

Raspored nastave zimskog semestra diplomskog studija socijalnog rada

- Akademska godina 2018/19 - V. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-13,00

Odabrana područja socijalnog rada-Socijalni rad sa osobama s invaliditetom

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

9,00-13,00

Odabrana područja socijalnog rada- Socijalni rad sa starijim osobama

Nazorova 51

Vijećnica

 

13,00-17,00

Odabrana područja socijalnog rada- Socijalni rad s djecom 

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

15,00-17,00

Socijalna ekonomija i socijalno poduzetništvo

Nazorova 51

Vijećnica

 

17,00-20,00

Socijalni rad u području mentalnog zdravlja

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

8,00-11,00

Obiteljsko pravna zaštita djece bez pratnje

TRH

 

 

11,30-15,00

Integrativni socijalni rad

Nazorova 51

II.

 

15,00–17,00

Siromaštvo i socijalna isključenost

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

15,00-17,00

Civilno društvo i socijalna politika

Nazorova 51

Vijećnica

 

17,00-19,00

 Odabrane metode istraživanja u socijalnom r

Nazorova 51

I.

 

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

9,00-11,00

Međunarodni socijalni rad

Nazorova 51

IV.

 

15,00-19,30

Odabrana područja socijalnog rada-Socijalni rad s mladima

Nazorova 51

Mala dvorana III.

 

16,30-18,30

vježbe Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu

Nazorova 51

I.

 

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

8,30-10,30

vježbe Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu

Nazorova 51

III.

 

11,30-15,00

Integrativni socijalni rad

Nazorova 51

II.

 

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

dvorana

grupa/turnus

9,30-11,30

Socijalni rad i ljudska prava

Nazorova 51

I.

 

12,00-16,00

Posebni pristupi savjetovanju

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

16,00-18,30

vježbe Odabrane metode istraživanja u socijalnom radu

Nazorova 51

I.

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana