Studijski centar socijalnog rada
Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija 201819

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

IZVANREDNI STUDENTI

- Akademska godina 2018/19 -

I. godina

Osnove socijalne politike – utorak od 12,30 do 15,30 predavanja i seminar/Nazorova 51/dv. I.                                                                                                                                              

Informatika i statistika-raspored na mrežnoj stranici predmeta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Interpersonalna komunikacija - utorak od 16,00 do 19,00 predavanja i vježbe/Nazorova 51/dv. I.

Religije i socijalna pitanja - ponedjeljak od 11,30 do 13,00 / predavanja /Nazorova 51/dv. I.

Teorijske osnove socijalnog rada-četvrtak od 16,00 do 19,00/predavanja i seminar/Nazorova 51/dv. I.

Uvod u socijalnu pedagogiju - petak od 8,30 do 13,30 predavanja/Nazorova 51/dv. IV./I kat

Socijalni rad iz perspektive korisnika- četvrtak od 15,00-18,00 predavanja/Nazorova 51/dv.II.                                                                                                          

Povijest socijalnog rada-utorak od 15,30-18,00 predavanja/Nazorova 51/dv. IV./I. kat

Etika socijalnog rada - petak od 9,45 do 11,15 predavanja/Nazorova 51/dv. I.

 II. godina

Socijalni rad s pojedincem-ponedjeljak i srijeda  od 16,00-20,00 predavanja i vježbe/ Nazorova 51/dv. III.

Socijalni rad s obitelji-utorak od 18,00-20,00 predavanja i 14,45-18,00 seminar/ Nazorova 51/dv.III.

Socijalna psihologija-raspored na mrežnoj stranici predmeta                                                                                                                               

Rješavanje sukoba-ponedjeljak od 12,00-16,00 predavanja/Nazorova 51/ml.dv.III./I. kat

Preventivni programi u socijalnom radu-petak od 9,00-13,00 /Nazorova 51/dv. III/I. kat                                                                                                                

Ekonomija socijalne politike- srijeda od 12,30-14,00 predavanja/Nazorova 51/ ml. dv. III./I. kat

Zlostavljanje i zanemarivanje djece- petak od 13,00-15,00 predavanja/Nazorova 51/dv. II.                                                                                

 III. godina

Socijalna gerontologija-srijeda od 15,00 -18,15 predavanja dv. II i petak seminar od 14,30-16,30 /Nazorova 51/ dv. I.                                                                                                                                                   

Socijalni rad s grupom-ponedjeljak  od 12,45-16,00 predavanja i vježbe/Nazorova 51/dv. II.                                                                                     

Organizacija uprave i socijalnih službi- raspored na mrežnoj stranici predmeta                       

Engleski jezik III-ponedjeljak od 16,00-20,00/Nazorova 51/Vijećnica

Sustavi socijalne pomoći-četvrtak od 13,30-15,00/Nazorova 51/dv. II.                                                  

Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu-srijeda od 9,00-12,00/Nazorova 51/dv. III./I kat

Duhovnost i socijalni rad – petak od 13,00-15,00/Nazorova 51/ml.dv.III/I kat

Socijalni rad u odgoju i obrazovanju-petak od 11,30-16,30/Nazorova 51/ml. dv. I.

 

  IV. godina

Socijalni rad s osobama s invaliditetom-ponedjeljak od 16,30-20,00 predavanja i seminar/Nazorova 51/dv. IV.

Socijalna politika Hrvatske- raspored na mrežnoj stranici predmeta

 Socijalni rad i ovisnosti-srijeda od 16,00-19,00 predavanja i vježbe/Bolnica Vrapče

Ljudska prava-srijeda od 14,00-16,00/TRH 3/ dv. III.

Socijalni rad i djeca s teškoćama u razvoju-petak od 9,00-12,30/Nazorova 51/ml. dv. III.

Socijalni rad s počiniteljima kaznenih djela-petak od 13,15-17,00/Nazorova 51/vijećnica

Socijalni rad u virtualnom okruženju-utorak od 15,00-17,00/Nazorova 51/vijećnica

Primjena računalnog programa za statističku obradu podataka-11,30-13,00/Nazorova 51/računalna dvorana

 

Moguće su izmjene u rasporedu. Način izvršavanja nastavnih obveza izvanredni studenti  dogovaraju s predmetnim nastavnikom.

 

 

 

 

 

 

 


Repozitorij
Obavijesti
Nema vijesti!
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana