Studijski centar socijalnog rada
Sadržaj

 

Raspored nastave zimskog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2018/19 -

IV. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,15

vježbe Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Nazorova 51

IV.

A

11,30-14,45

Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Nazorova 51

IV.

A i B

15,00-18,30

vježbe Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Nazorova 51

IV.

B

11,00-18,15

vježbe Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Nazorova 51

Mala dvorana/ III. kat

C

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,15

vježbe Socijalni rad u organiziranju zajednice

Nazorova 51

IV.

A

11,30-14,45

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Nazorova 51

IV.

A i B

11,30-14,45

vježbe Socijalni rad u organiziranju zajednice

Nazorova 51

Mala dvorana III.

B

16,00-19,15

Socijalni rad u organiziranju zajednice

Nazorova 51

IV.

A i B

16,00-18,00

Civilno društvo

Ćirilometodska 4

 

A

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00 – 12,00

Socijalna psihijatrija

Klinika Vrapče

Bolnička c. 32

 

A i B

13,00 -15,00

Alternativna skrb za djecu

Nazorova 51

Mala Dvorana III./kat

 

13,15-16,30

vježbe Socijalni rad u organiziranju zajednice

Nazorova 51

IV.

B

16,45-20,00

vježbe Socijalni rad u organiziranju zajednice

Nazorova 51

IV.

A

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,15

seminar Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Nazorova 51

IV.

A

8,00-11,15

seminar Socijalni rad i mladi društveno neprihvatljivog ponašanja

Nazorova 51

Mala dvorana/ III. kat

B

11,30-13,15

 Kriminologija s osnovama kaznenog prava

Nazorova 51

IV.

 

13,15-14,45

seminar Kriminologija s osnovama kaznenog prava

Nazorova 51

IV.

A

15,00-16,30

seminar Kriminologija s osnovama kaznenog prava

Nazorova 51

IV.

B

16,30-18,00

Kriminologija s osnovama kaznenog prava

Nazorova 51

IV.

 

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-13,00

Mladi u sukobu sa zakonom: odgojne mjere

Nazorova 51

IV.

A

9,00-11,00

Socijalni rad u zdravstvu

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

9,00-16,00

Dramsko pedagoški postupci u socijalnom radu

Nazorova 51

Mala dvorana/ III. kat

A

           

 

Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana. 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana