Studijski centar socijalnog rada
Sadržaj

Raspored nastave zimskog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2018/19 -

III. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,15

Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

A

16,00-20,00

seminar Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

B

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,00-11,15

Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

A

12,30-13,00

Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

IV.

A

13,00-15,00

seminar Radno i socijalno pravo

Gundulićeva 10

IV.

A

15,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

II.

A

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana II.

 

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Vijećnica

 

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana/III./I. kat

 

17,00-19,00

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Računalna

 

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-10,00

Strategijsko planiranje

Nazorova 51

II.

A i B

13,15-19,30

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

II.

B

13,15-19,30

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

13,15-19,30

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana II.

 

13,15-19,30

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Vijećnica

 

13,15-19,30

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Računalna

 

15,00-19,30

Osnove savjetovanja

Nazorova 51

Mala dvorana x

 

 

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,15-9,45

Osnove upravnog prava

Nazorova 51

II.

A

10,00-11,30

Osnove upravnog prava

Nazorova 51

II.

 B

12,00-14,00

Radno i socijalno pravo

TRH 14

VI.

B

14,00-16,00

seminar Radno i socijalno pravo

TRH 14

VI.

B

16,00-18,00

vježbe Osnove upravnog prava

Nazorova 51

Mala dvorana I..

 

18,00-20,00

vježbe Osnove upravnog prava

Nazorova 51

I.

B

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,05-9,35

seminar Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

B

9,50-11,20

seminar Europska socijalna politika

Nazorova 51

II.

B

 

Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana. 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana