Studijski centar socijalnog rada
Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2018/19 -

III. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

13,00-16,00

Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

II.

A

16,00-19,00

Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

II.

B

16,00-20,00

Engleski jezik

Nazorova 51

Vijećnica

 

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

 9,30-12,30

vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

II.

B

9,30-12,30

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana I.

A

9,30-12,30

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana III.

B

12,45-15,45

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

II.

C

12,45-15,45

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana I.

D

12,45-15,45

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana III.

F

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

11,30-14.45

Socijalna gerontologija

Nazorova 51

II.

A

15,00-18,15

Socijalna gerontologija

Nazorova 51

II.

B

9,00-12,00

Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu

Nazorova 51

III.

 

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,30

Socijalna medicina

Nazorova 51

II.

 

13,30-15,00

Sustavi socijalne pomoći

Nazorova 51

II.

 

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-10,00

seminar Organizacija uprave i socijalnih službi

Gundulićeva 10

I.

A

10,00-11,30

 Organizacija uprave i socijalnih službi

Gundulićeva 10

I.

 

11,30-13,00

seminar Organizacija uprave i socijalnih službi

Gundulićeva 10

I.

B

11,30-14,30

seminar Socijalna gerontologija

Nazorova 51

I.

A

14,30-16,30

seminar Socijalna gerontologija

Nazorova 51

I.

B

13,00-15,00

Duhovnost i socijalni rad

Nazorova 51

Mala dvorana III.

 

11,30-16,30

Socijalni rad u odgoju i obrazovanju

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

 

Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana. 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana