Studijski centar socijalnog rada
Sadržaj

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2017/18 -

III. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  9,45-13,00

Socijalna gerontologija

Nazorova 51

II.

A

13,00-16,00

Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

II.

A

16,00-20,00

Engleski jezik

Nazorova 51

II.

 

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

 9,30-12,30

Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

II.

B

9,30-12,30

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana I.

A

9,30-12,30

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana II.

B

9,30-12,30

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana III.

B

12,45-15,45

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

II.

C

12,45-15,45

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana I.

D

12,45-15,45

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana II.

E

12,45-15,45

Vježbe Socijalni rad s grupom

Nazorova 51

Mala dvorana III.

F

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,15

seminar Socijalna gerontologija

Nazorova 51

II.

A

11,30-14.45

Socijalna gerontologija

Nazorova 51

II.

B

15,00-18,15

seminar Socijalna gerontologija

Nazorova 51

II.

B

10,00-13,15

Osnove kriznih intervencija u socijalnom radu

Nazorova 51

III.

 

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-11,15

Socijalna medicina

Nazorova 51

II.

 

11,30-13,00

Diskriminacie i antidiskriminacijske politike

Nazorova 51

II.

 

13,30-15,00

Sustavi socijalne pomoći

Nazorova 51

II.

 

15,00-18,00

Kreativne metode u socijalnom radu

Nazorova 51

II.

 

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-10,00

seminar Organizacija uprave i socijalnih službi

Gundulićeva 10

I.

 

10,00-11,30

 Organizacija uprave i socijalnih službi

Gundulićeva 10

I.

 

11,30-13,00

seminar Organizacija uprave i socijalnih službi

Gundulićeva 10

I.

 

13,00-15,00

Duhovnost i socijalni rad

Nazorova 51

Mala dvorana III.

 

 

Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana. 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana