Studijski centar socijalnog rada
Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

Raspored nastave ljetnog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2018/19 -

        I. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-11,30

Osnove socijalne politike

Nazorova 51

I.

A

11,30-13,00

Religije i socijalna pitanja

Nazorova 51

Mala dvorana I.

 

14,00-15,00

Informatika i statistika

Nazorova 51

I.

A

15,00-16,00

Informatika i statistika

Nazorova 51

I.

B

16,00-19,00

vježbe Informatika i statistika

Nazorova 51

I.

A i B

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-12,15

seminar Osnove socijalne politike

Nazorova 51

I.

A

12,30-15,30

Osnove socijalne politike

Nazorova 51

I.

B

15,30-18,00

Povijest socijalnog rada

Nazorova 51

IV.

 

16,00-19,00

Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

I.

 

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,00-11,00

Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

I.

 

11,00-15,00

vježbe Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

Mala dvorana I.

B

11,00-15,00

vježbe Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

Mala dvorana II.

C

11,00-15,00

vježbe Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

Vijećnica

D

15,00-19,00

vježbe Interpersonalna komunikacija

Nazorova 51

Vijećnica

E

15,00-19,00

seminar Osnove socijalne politike

Nazorova 51

I.

B

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,00-12,00

 

vježbe Interpersonalna komunikacija Nazorova 51 Mala dvorana I.  

12,00-15,30

Teorijske osnove socijalnog rada

Nazorova 51

I.

A

16,00-19,00

Teorijske osnove socijalnog rada

Nazorova 51

I.

B

15,00-18,00

Socijalni rad iz perspektive korisnika

Nazorova 51

II.

 

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

9,45-12,15

Etika socijalnog rada

Nazorova 51

I.

 

8,30-13,30

Uvod u socijalnu pedagogiju

Nazorova 51

IV.

 

8,00-11,30

seminar Teorijske osnove socijalnog rada

Nazorova 51

II.

A

14.00-17,30

seminar Teorijske osnove socijalnog rada

Nazorova 51

IV.

B

 

 Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana