Studijski centar socijalnog rada

Raspored nastave zimskog semestra preddiplomskog studija

- Akademska godina 2018/19 -

I. godina

PONEDJELJAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-11,30

 Sociologija

Nazorova 51

I.

A

11,30-14,00

Seminar Sociologija

Nazorova 51

I.

A

14,00-17,00

Sociologija

Nazorova 51

I.

B

14,00-17,00

Njemački jezik

Gundulićeva 10

 

A

17,20-19,20

Uvod u teoriju prava

TRH 14

II.

A i B

UTORAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

8,30-11,30

Seminar Uvod u psihologiju

Nazorova 51

I.

A

  11,30-14,45

  Uvod u psihologiju

Nazorova 51

I.

A

SRIJEDA

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,30-11,30

Uvod u psihologiju

Nazorova 51

I.

B

11,30-14,45

Seminar Uvod u psihologiju

Nazorova 51

I.

B

ČETVRTAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

  8,30-11,30

Engleski jezik

Nazorova 51

I.

A

11,30-14,30

Engleski jezik

Nazorova 51

I.

B

14.45-17,15

Seminar Sociologija

Nazorova 51

I.

B

PETAK

Vrijeme

Kolegij

Lokacija

Dvorana

Grupa/Turnus

11,30-13,00

Osnove ekonomije

Nazorova 51

I.

A i B

 

Sve promjene u rasporedu nalaze se na oglasnim pločama dvorana.

Raspored po seminarskim grupama i vježbama bit će objavljen na oglasnim pločama dvorana. 

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana