Studijski centar socijalnog rada
RASPORED PRIJAVA ZAVRŠNIH RADOVA

 

RASPORED PRIJAVA I OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA  U 2017. GODINI –ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

 

 

                                              

 

ROKOVI OBRANA                                                           ROKOVI ZA PREDAJU RADOVA

 

22.11.2016.g. u utorak                                              8.11.2016.g. u utorak

23.11.2016.g. u srijedu

 

20.12.2016..g. u utorak                                             06.12.2016.g. u utorak                      

21.12.2016.g. u srijedu

 

24.01.2017. u utorak                                                 10.01.2017. g. u utorak

25.01.2017. u srijedu                                                

 

21.02.2017.g. u utorak                                              07.02.2017.g. u utorak

22.02.2017.g. u srijedu

 

28.03.2017.g. u utorak                                              14.03.2017.g. u utorak

29.03.2017.g. u srijedu

 

25.04.2017.g. u utorak                                              11.04.2017.g. u utorak

26.04.2017.g. u četvrtak

 

30.05.2017.g. u utorak                                              16.05.2017.g. u utorak

31.05.2017.g. u srijedu

 

04.07.2017.g. u utorak                                              20.06.2017.g. u utorak

05.07.2017.g. u srijedu

 

19.09.2017.g. u utorak                                              05.09.2017.g. u utorak

20.09.2017.g. u srijedu

 

                                  

ZA PRIJAVU OBRANE ZAVRŠENOG RADA POTREBNO JE PREDATI

 

  1. TRI PRIMJERKA ZAVRŠNOG RADA ( SPIRALNI UVEZ )
  2. primjerak završnog rada na CD-u, u pdf formatu
  3. INDEKS
  4. OBRAZAC I OCJENU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA  (obrazac se kupuje u skriptarnici u Nazorovoj 51) – ukoliko ste ranije predali  prijavu završnog  rada – nije potrebno kupovati obrazac!
  5. UPLATNICA NA 250,00 KUNA ( U SVRHU TROŠKOVA TISKANJA DIPLOME)
  6. VRATITI KNJIGE U BIBLIOTEKU
  7. AKO IMATE PREZENTACIJU MOLIMO VAS DA NAM TO NAPOMENETE U REFERADI!!!

Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana