Studijski centar socijalnog rada
RASPORED PRIJAVA ZAVRŠNIH RADOVA

RASPORED PRIJAVA I OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA  U 2019. GODINI –ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

 

 

                                              

 

ROKOVI OBRANA                                                           ROKOVI ZA PREDAJU RADOVA

 

 

 

27.11.2018..g. u utorak                                             20.11.2018.g. u utorak                      

28.11.2018.g. u srijedu

 

18.12.2018. u utorak                                                 04.12.2018. g. u utorak

19.12.2018. u srijedu                                                

 

22.01.2018.g. u utorak                                              08.01.2019.g. u utorak

23.01.2019.g. u srijedu

 

19.02.2019.g. u utorak                                              05.02.2019.g. u utorak

20.02.2019.g. u srijedu

 

26.03.2019.g. u utorak                                              12.03.2019.g. u utorak

27.03.2019.g. u četvrtak

 

23.04.2019.g. u utorak                                              09.04.2019.g. u utorak

24.04.2019.g. u srijedu

 

28.05.2019.g. u utorak                                              14.05.2019.g. u utorak

29.05.2019.g. u srijedu

 

02.07.2019.g. u utorak                                              18.06.2019.g. u utorak

03.07.2019.g. u srijedu

 

17.09.2019. g. u utorak                                             03.09.2019.g. u utorak

18.09.2019. g. u srijedu

                                  

ZA PRIJAVU OBRANE ZAVRŠENOG RADA POTREBNO JE PREDATI

 

  1. TRI PRIMJERKA ZAVRŠNOG RADA ( SPIRALNI UVEZ )
  2. primjerak završnog rada na CD-u, u pdf formatu
  3. INDEKS
  4. OBRAZAC I OCJENU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA  (obrazac se kupuje u skriptarnici u Nazorovoj 51) – ukoliko ste ranije predali  prijavu završnog  rada – nije potrebno kupovati obrazac!
  5. UPLATNICA NA 400,00 KUNA ( U SVRHU TROŠKOVA TISKANJA DIPLOME)
  6. VRATITI KNJIGE U BIBLIOTEKU
  7. AKO IMATE PREZENTACIJU MOLIMO VAS DA NAM TO NAPOMENETE U REFERADI!!!

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana