Studijski centar socijalnog rada
RASPORED PRIJAVA ZAVRŠNIH RADOVA

RASPORED PRIJAVA I OBRANA ZAVRŠNIH RADOVA  U 2018. GODINI –ZA STUDENTE PREDDIPLOMSKOG STUDIJA SOCIJALNOG RADA

 

 

                                              

 

ROKOVI OBRANA                                                           ROKOVI ZA PREDAJU RADOVA

 

24.10.2017.g. u utorak                                              10.10.2017.g. u utorak

25.10.2017.g. u srijedu

 

21.11.2017..g. u utorak                                             07.11.2017.g. u utorak                      

22.11.2017.g. u srijedu

 

19.12.2017. u utorak                                                 05.12.2017. g. u utorak

20.12.2017. u srijedu                                                

 

23.01.2018.g. u utorak                                              09.01.2018.g. u utorak

24.01.2018.g. u srijedu

 

20.02.2018.g. u utorak                                              06.02.2018.g. u utorak

21.02.2018.g. u srijedu

 

27.03.2018.g. u utorak                                              13.03.2018.g. u utorak

28.03.2018.g. u četvrtak

 

24.04.2018.g. u utorak                                              10.04.2018.g. u utorak

25.04.2018.g. u srijedu

 

29.05.2018.g. u utorak                                              15.05.2018.g. u utorak

30.05.2018.g. u srijedu

 

03.07.2018.g. u utorak                                              19.06.2018.g. u utorak

04.07.2018.g. u srijedu

 

18.09.2018. g. u utorak                                             04.09.2018.g. u utorak

19.09.2018. g. u srijedu

                                  

ZA PRIJAVU OBRANE ZAVRŠENOG RADA POTREBNO JE PREDATI

 

  1. TRI PRIMJERKA ZAVRŠNOG RADA ( SPIRALNI UVEZ )
  2. primjerak završnog rada na CD-u, u pdf formatu
  3. INDEKS
  4. OBRAZAC I OCJENU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA  (obrazac se kupuje u skriptarnici u Nazorovoj 51) – ukoliko ste ranije predali  prijavu završnog  rada – nije potrebno kupovati obrazac!
  5. UPLATNICA NA 400,00 KUNA ( troškovi tiskanje diplome i promocija)
  6. VRATITI KNJIGE U BIBLIOTEKU
  7. AKO IMATE PREZENTACIJU MOLIMO VAS DA NAM TO NAPOMENETE U REFERADI!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana