Studijski centar socijalnog rada
PROJEKT PFZ I ZAKLADE ADRIS: Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize

Indikatori dobrobiti i siromaštva djece u Hrvatskoj u doba krize:  Kako prekinuti začarani kruga siromaštva djece?

 

Cilj i svrha projekta

Cilj projekta je bolje razumijevanje učinaka siromaštva na dobrobit i kvalitetu života djece i  jačanje društvene odgovornosti za olakšavanje ovog prioritetnog socijalnog, te za pojedino dijete vrlo značajnog razvojnog, problema.

Polazeći od neposrednih i dugoročnih učinka siromaštva na razvoj djece, svrha ovog projekta je da se (1) temeljem produbljenog znanja o dječjem siromaštvu i riziku od siromaštva potaknu socijalne inovacije u smjeru programa usmjerenih na konstruktivne, konkretne oblike pomoći djeci i njihovim obiteljima te (2) osnaživanje nacionalnih i lokalnih dionike za inovativne projekte koji bi sredstvima Europske unije mogli pokrenuti dodatne aktivnosti za prekidanje „začaranog kruga“ siromaštva djece.

 

Istraživački tim

 

Tim koji stoji iza ovog projekta čine prof. dr. sc. Marina Ajduković (voditeljica projekta), prof. dr. sc. Ivan Rimac (konzultant za metodologiju), doc. dr. sc. Ivana Dobrotić, doc. dr. sc. Olja Družić Ljubotina, doc. dr. sc. Marijana Kletečki Radović, dr. sc. Jelena Matančević i dr. sc. Lucija Vejmelka, a istraživanje je provedeno u suradnji sa studentima Doktorskog studija socijalnog rada i socijalne politike Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Zaklada Adris


Obavijesti
Nema vijesti!
Repozitorij
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana