Studijski centar socijalnog rada
16. 10. 2018. u 15:44

Sveučilište u Zagrebu

Pravni fakultet u Zagrebu

 

 

N a t j e č a j

za upis polaznika

na poslijediplomski specijalistički studij  supervizije psihosocijalnog rada

 

Na studij u trajanju od  četiri semestra se ima pravo upisati:

 

 • osoba koja je završila dodiplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje diplomiranog socijalnog radnika ili drugi dodiplomski studij iz područja društvenih, humanističkih ili drugih znanosti; osoba koja je završila diplomski studij socijalnog rada i stekla zvanje magistra socijalnog rada;
 • osoba koja je završili sveučilišni diplomski studij psihologije, socijalne pedagogije i drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja;
 • za pristupnike koji su završili sveučilišni studij drugih srodnih društvenih, humanističkih i edukacijskih područja će se po potrebi definirati odgovarajući razlikovni sadržaji u opsegu ne većem od 30 ECTS-a.
 • minimum tri godine rada u psihosocijalnom području.

 

Nastava započinje u ljetnom semestru akademske 2018/19. godine. Školarina iznosi 8.500,00 kuna po semestru.

 

Prijave se primaju do 16.studenog 2018. na adresu: Pravni fakultet u Zagrebu, Studijski centra socijalnog rada, Trg Republike Hrvatske 14, uz naznaku „prijava za poslijediplomski specijalistički studij  supervizije psihosocijalnog rada“.

 

Uz prijavu je obvezno predložiti:

 • životopis s opisom stručne aktivnosti
 • domovnicu i izvadak iz matične knjige rođenih (preslike)
 • diplomu o završenom studiju te potvrdu o položenim ispitima s ocjenama studija i prosjekom ocjena
 • potvrde /izjava o aktivnom znanju engleskog jezika
 • motivacijski esej; u motivacijskom eseju pristupnici trebaju opisati područje svog stručnog interesa za superviziju psihosocijalnog rada.
   
  Svi studenti koji zadovoljavaju formalne uvjete biti će pozvani na intervju. O rezultatima natječaja svi podnositelji prijava bit će izviješteni u roku od 30 dana po zaključenju natječaja.
   
  Studijski program i izvedbeni plan poslijediplomskog studija objavljen je na web stranici www.pravo.hr.
   
  Sve potrebne obavijesti mogu se dobiti na e-mail izimbrek@pravo.hr odnosno na telefon 4895 804.
   

           

 

 

Karmela Pižeta
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana