Studijski centar socijalnog rada
8. 4. 2014. u 11:40
Uređeno: 3. 2. 2016. u 11:18

Obavijest!

Novi obrazac je za prijavu teme završnog rada te zapisnik o ocjeni i obrani završnog rada. Obrazac možete isprintati iz repozitorija, ali mora biti obostrano i donjeti u referadu do 01.04.2016. godine.

Studenti koji su obrazac donjeli prethodnih godine ne moraju donositi NOVI!!!

 

 

 

Tihana Delak
Repozitorij
Repozitorij je prazan
Copyright (C) 2007 - Pravni Fakultet u Zagrebu, Sva prava pridržana