OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Terenska praksa iz Socijalnog rada u organiziranju zajednice
Terenska praksa iz Socijalnog rada u organiziranju zajednice
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 62105
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Nino Žganec
doc. dr. sc. Ana Opačić
Osnovni podaci
Terenska praksa iz Socijalnog rada u organiziranju zajednice Socijalni rad - 7. semestar
2.0 62105
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Nino Žganec

Zimski semestar: utorkom od 9:00 do 11:00 sati

Ljetni semestar: petkom od 11:15 do 13:15 sati

Nazorova 51, soba 12
doc. dr. sc. Ana Opačić

Ponedjeljkom od 10:00 do 12:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 11a
Literatura
Opis predmeta
Terenska praksa održava se u trajanju od tri tjedna na početku ljetnog semestra u centrima za socijalnu skrb ili nevladinim organizacijama. U ustanovi ili organizaciji studenti borave tri radna tjedna 6 sati dnevno te se na taj način upoznaju kako sa djelatnošću socijalnih radnika tako i s mogućnostima i planovima socijalnih radnika po pitanju rada sa lokalnom zajednicom u kojoj djeluju. Tijekom prakse studenti vode dnevnik rada, a nakon prakse trebaju prirediti odgovarajuće izvješće. Studenti su dužni na kraju VII semestra uspješno ovladati pripremu za praksu u trajanju od 6 školskih sati.
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Završetkom programa terenske prakse, očekuje se da će studenti moći:

 1. Povezati uočena obilježja prakse socijalnih radnika s teorijskim pristupima u radu u zajednici

 2. Prepoznati tehnike i vještine koje socijalni radnici koriste u svom praktičnom djelovanju u zajednici

 3. Objasniti razloge korištenja pojedinih postupaka socijalnih radnika mentora u odnosu na zapažene probleme u lokalnoj zajednici u kojoj djeluju

 4. Kritički analizirati stručne postupke socijalnih radnika mentora u odnosu s dionicima lokalne zajednice

 5. Organizirati kontekst s ostalim dionicima u zajednici s kojima mentori surađuju

 6. Identificirati vlastite kapacitete za praktičan socijalni rad u zajednici

 7. Izraditi cjelovit izvještaj o praktičnoj nastavi kombinirajući stečena znanja, praktične uvide i vlastite doživljaje prema zadanim elementima

 8. Opisati i usporediti svoje iskustvo terenske prakse u zajedničkoj grupnoj diskusiji s ostalim studentima i predmetnim nastavnikom

Praktične i generičke vještine:
 • Sposobnost snalaženja u novim situacijama i drugačijem profesionalnom kontekstu

 • Sposobnost uspostavljanja komunikacije u profesionalnoj zajednici sa socijalnim radnicima

 • Sposobnost dogovaranja načina rada i raspolaganja vremenom s mentorom uzimajući u obzir obrazovnu podlogu, zadane obrasce provedbe prakse i stvarnih okolnosti i moguća ograničenja u kojima djeluju socijalni radnici

 • Sposobnost samo-reflektiranja sebe kao socijalnog radnika u uočenom praktičnom kontekstu

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Terenska praksa provodi se u trajanju od tri radna tjedna po završetku zimskog semestra. Tijekom provođenja prakse uz pomoć terenskog instruktora (socijalnog radnika) studenti će:

 1. Upoznati djelatnost socijalnog radnika unutar institucije u kojoj se nalazi na terenskoj praksi

 2. Odlaziti na «teren» zajedno sa socijalnim radnikom, te voditi službenu zabilješku o istom

 3. Upoznati s tipom i obilježjima geografskog područja koji je student posjetio u okviru odlazaka na teren (gradska četvrt, selo i sl.), te dati kratki prikaz istog

 4. Biti nazočan u aktivnostima koje socijalni radnik provodi u okviru područja svoje nadležnosti

 5. Upoznati se sa postupanjem i načinom rada institucije / organizacije civilnog društva u aktivnostima planiranja i utjecanja na probleme koji se pojavljuju u lokalnoj zajednici

 6. Upoznati se sa postupanjem i načinom rada institucije / organizacije civilnog društva u slučajevima eventualnih kriznih (hitnih) situacija poput npr. nasilja u obitelji (za obitelj koja nije obuhvaćena mjerama obiteljsko-pravne zaštite), elementarnih nepogoda i slično

 7. Upoznati se sa radom ostalih stručnjaka unutar institucije / organizacije civilnog društva u kojoj obavlja praksu te s ostalim dionicima u zajednici

 8. Upoznati se sa postojećim i potencijalnim oblicima suradnje sa ostalim relevantnim ustanovama i organizacijama u zajednici (škola, policija, zdravstvene službe, nevladine organizacije itd.), te izvijestiti o minimalno jednom primjeru takve suradnje

 9. Upoznati najvažnije socijalne probleme u zajednici (gradska četvrt, selo i sl.), te izraditi kratki prijedlog programa prevencije postojećih problema uz kritički osvrt na postojeću i moguću ulogu institucije / organizacije civilnog društva u funkciji razvoja lokalne zajednice

   

 10. Tijekom prakse studenti su dužni:

 11. Redovito dolaziti na mjesto obavljanja prakse, te boraviti u istom u kontinuiranom trajanju od 60 sati

 12. Voditi evidenciju o svakodnevnim aktivnostima, kao i o svojim zapažanjima tijekom prakse.

 13. Samostalno prikupljati informacije iz drugih izvora kako bi što detaljnije mogao opisati lokalnu zajednicu u kojoj institucije / organizacija civilnog društva djeluje.

 14. Izraditi završno izvješće prema svim točkama prijedloga programa, uključujući:

  1. službenu bilješku o odlascima na teren

  2. detaljan opis i analizu lokalne zajednice u kojoj se institucija /organizacija civilnog društva nalazi

  3. detaljan opis i analizu suradnje institucije / organizacije civilnog društva i ostalih ustanova lokalne zajednice prilikom jedne ili više intervencija

  4. vlastite prijedloge u vezi mogućnosti unapređenja rada institucije / organizacije civilnog društva na planu razvoja lokalne zajednice