OBAVIJESTI:
Terenska praksa iz Socijalnog rada s pojedincem
Obavijesti
Molimo sve studente da pogledaju u kojoj su supervizijskoj grupi i da se jave supervizoricama vezano uz poziv na prvi supervizijski susret. Supervizorice su poslale e-mail s pozivom za dogovor, no neke od njih ne dobivaju vašu povratnu informaciju. Molimo sve koji nisu primili e-mail s pozivom za prvu superviziju i koji još nisu uspostavili kontakt sa supervizorom, da im se jave e-mailom. E-mail supervizorca: 1. Maca Cicak, cicakmaca@gmail.com 2. Sunčana Kusturin, suncana.kusturin@gmail.com 3. Jelena Matić Zbiljski, jelena.matic.zbiljski@gmail.com 3. Tatjana Vlašić, tatjanavlasic726@gmail.com  5. Ljiljana Rogić, ljiljarogic@net.hr  
U repozitoriju se nalazi popis supervizijskih grupa. Studentima će se e-mailom javiti supervizorice Sunčana Kusturin, Jelena Matić Zbiljski, Maca Cicak, Tatjana Vlašić i Ljilja Rogić i uputiti poziv za prvi supervizijski susret. Supervizije su obvezne.
1. DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGRE B,  srijeda, 26.02.2020. u 15 sati, na adresi  Kruge 44, Dom zdravlja Trnje u prostorima udruge. 2.  DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA ,  26.2.2020. u srijedu u 15 sati u prostoru udruge Ilica 138. 3. GOLJAK - SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA ,    Grupa I – ponedjeljak, 24.2.2020. u 13 sati,  Grupa II – srijeda, 26.2.2020. u 15 sati. Soba socijalnog radnika. 4.UDRUGA ZA PODRŠKU OSOBAMA S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJIMA – VJEVERICA , u ponedjeljak, 24.2.2020 u 13.30, prostor udruge, Prečko 2. 5. UDRUGA SLIJEPIH ZAGREB , u ponedjeljak, 24.02.2020 u 13 sati u prostoru udruge Draškovićeva 80/III. 6.  HRVATSKI SAVEZ GLUHOSLIJEPIH OSOBA DODIR , u ponedjeljak, 24.2.2020. u 14 sati, u prostoru udruge, Medulićeva 34/I. 7.  LUDRUGA – 100% Ljudi u  ponedjeljak,  24.2.2020. u 17:00 sati, u prostoru udruge na adresi Prečko 2a, prvi kat prostorija br. 6 (prostor mjesnog odbora Prečko, u istoj zgradi se nalazi Dom zdravlja Prečko i Kulturni centar Prečko). 8.  HRVATSKE UDRUGE PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA, u srijedu, 26.2.2020. u 15.00, prostor udruge Varičakova 20, Sloboština. 9.  HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA I MOBILITET, u ponedjeljak, 24.2.2020. u 14 sati, prostor udruge, Savska 129/IV (pored restorana Gladne oči). 10.  ZAMISLI – UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM , u   ponedjeljak, 24.2.2020. u 17 sati u Udruzi Zamisli, Avenija Marina Držića 71A.  
U repozitoriju (dokumenti) nalazi se popis upisanih studenata na Terensku praksu iz socijalnog rada s pojedincem, prema terenu (udruzi ili ustanovi) u kojoj će student obavljati terensku praksu. Svi studenti koji pri upisu na liste za praksu još nisu stekli uvjete za upis Terenske prakse , a u međuvremenu su ih stekli ili nisu, obavezni su o tome izvjestiti predmetne nastavnice na e-mail (marijana.kletecki.radovic@pravo.hr i kristina.urbanc@pravo.hr). U popisima se nalazi i informacija o vremenu održavanja prvih susreta na praksi. Dolazak na prvi susret u udrugu/ustanovu je obvezan! U slučaju vrlo opravdanog razloga nemogućnosti dolaska na prvi susret, student je OBAVEZAN sam se javiti terenskom nastavniku i dogovoriti individualni dolazak u udrugu/ustanovu. Studenti će na e-mail dobiti poziv i od terenskog nastavnika. Studente će kontaktirati (putem e-maila) i supervizori koji će dogovoriti održavanje prvih supervizijskih susreta, koji su također obvezni.
UDRUGE I USTANOVE U KOJIMA SE OBAVLJA TERENSKA PRAKSA NA KOLEGIJU „SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM“   1. DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB Dalmatinska 1, Zagreb Tel. 4848-908; fax. 4848-018 Kruge 44 (prostor u Domu zdravlja Kruge, Trnje) Terenski nastavnik: Bojana Trakoštanec E-mail: bojana.trakostanec@gmail.com   DRUŠTVO DISTROFIČARA ZAGREB – DDZ Dalmatinska 1, 10 000 Zagreb Tel:  +385 1 48 48 908 Fax:  +385 1 48 48 018 e-mail:  info@ddz.hr web:  www.ddz.hr   2. DRUŠTVO TJELESNIH INVALIDA Ilica 138, Zagreb Tel. 4854-182; fax. 4854-169 Terenski nastavnik: Milica Gregurević, socijalna radnica i  Milan Ožegović E-mail : dti@dti.hr web: www.dti.hr   3. SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIMSMETNJAMA - GOLJAK Goljak 2, Zagreb Tel. 4925-239 Terenski nastavnik: Mirko Čorlukić, dipl.soc.radnik E-mail: socijalni.radnik@sbgoljak.hr ; mirko.corlukic1@zg.t-com.hr   4. UDRUGA ZA PODRŠKU OSOBAMA S INTELEKTUALNIM OŠTEĆENJIMA GRADA ZAGREBA - VJEVERICA Prečko 6, Zagreb  Tel. 3873-655, Terenski nastavnik: Vesna Gregurec Keglević,dipl.soc.radnica Mail: udruga.osit.zg@gmail.com Web: http://www.udruga-mro-zagreb.hr/   5. UDRUGA SLIJEPIH ZAGREB Draškovićeva 80/3, Zagreb Tel. 4811-124; fax. 4811-124 Terenski nastavnik: Jadranka Hudek Tomek, dipl.soc.radnica E-mail: udrugaslijepih.socijalniradnik@gmail.com   6. UDRUGA GLUHOSLIJEPIH OSOBA  - DODIR Medulićeva 34, Zagreb Tel/ fax. 4875-431; 4875-432 Terenski nastavnik: Sara Frey, mag.soc.rad. (091 6020 351) E-mail: s ociokontakt@dodir.hr Web: http://www.dodir.hr/   7. HRVATSKE UDRUGE PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA Varičakova ulica 20, Sloboština, Zagreb Tel. 3831-195 E-mail: hupt@hupt.hr Terenski nastavnici: Roman Baštijan, Ivana Smrečki, Mandica Knežević Web: https://hupt.hr/   8. HRVATSKA UDRUGA ZA ŠKOLOVANJE PASA VODIČA I MOBILITET Savska cesta 129/IV Tel. 4816 155 E-mail: udruga@psivodici.hr Web: http://www.psivodici.hr/ Terenski nastavnici: Kristina Šporčić, Danijela Žganec, Mira Katalenić   9.ZAMISLI – UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM Avenija Marina Držića 71/A, Zagreb Terenski nastavnik: Sanja Krznarić, mr.socijalnog rada (091 9581 799) E-mail: savjetovaliste@zamisli.hr Web:  www.zamisli.hr Mail Udruge Zamisli: administracija@zamisli.hr   10. LUDRUGA - 100% LJUDI Dom kulture Prečko, Prečko 2, Zagreb Telefon: 097 7735 835 Terenski nastavnik: Vlatka Ročić Petak E-mail: info@ludruga.hr Web: http://ludruga.hr/