OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 74011
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
prof. dr. sc. Marijana Majdak
izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
dr. sc. Nika Sušac
Izvođači: Sara Dželalija , mag.act.soc. - Terenske vježbe
Osnovni podaci
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja Socijalni rad - 7. semestar
2.0 74011
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
prof. dr. sc. Marijana Majdak

Utorkom od 11,00 do 13,00 sati

Nazorova 51, soba 21
izv. prof. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat

Četvrtkom od 11:30 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 11a
dr. sc. Nika Sušac

po dogovoru

Nazorova 51, soba 11a
Izvođač Konzultacije Lokacija
Sara Dželalija , mag.act.soc. (Terenske vježbe)
Literatura
Zakon o sudovima za mladež; Narodne novine (2015), str. NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15
Prekršajni zakon; Narodne novine (2017), str. NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17
Opis predmeta
Terenska praksa se odvija u trajanju od tri tjedna prema izvedbenom planu. Provodi se u CZSS ili ustanovama za djecu i mladež ili u programima za mlade udruga civilnog društva po posebno priređenom programu. U ustanovi ili organizaciji studenti borave tri tjedna 6 sati dnevno u neposrednom radu s korisnicima ili na ostvarivanju ostalih zadataka predviđenih praksom. Tijekom prakse studenti vode dnevnik rada, a nakon prakse trebaju prirediti odgovarajuće izvješće.
Studenti su dužni na kraju VII semestra uspješno ovladati pripremu za praksu u trajanju od 6 školskih sati.
Preporuča se studentima koji žele upisati praksu iz ovog područja da u VII semestru upišu izborni predmet "Socijalni rad i maloljetnička delinkvencija".
Ispitni rokovi