OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 74011
ECTS: 2.0
Nositelji: prof. dr. sc. Marina Ajduković
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak
Osnovni podaci
Terenska praksa iz Socijalnog rada i mladih društveno neprihvatljivog ponašanja Socijalni rad - 7. semestar
2.0 74011
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Marina Ajduković

Ponedjeljkom od 12 do 13,30

Individualne konzultacije se dogovaraju e-malom

marina.ajdukovic@pravo.hr

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 23/I
doc. dr. sc. Linda Rajhvajn Bulat

Četvrtkom od 11:30 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 11a
izv. prof. dr. sc. Marijana Majdak

Utorkom od 11,00 do 13,00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Zakon o sudovima za mladež; Narodne novine (2015), str. NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15
Prekršajni zakon; Narodne novine (2017), str. NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17
Opis predmeta
Terenska praksa se odvija u trajanju od tri tjedna prema izvedbenom planu. Provodi se u CZSS ili ustanovama za djecu i mladež ili u programima za mlade udruga civilnog društva po posebno priređenom programu. U ustanovi ili organizaciji studenti borave tri tjedna 6 sati dnevno u neposrednom radu s korisnicima ili na ostvarivanju ostalih zadataka predviđenih praksom. Tijekom prakse studenti vode dnevnik rada, a nakon prakse trebaju prirediti odgovarajuće izvješće.
Studenti su dužni na kraju VII semestra uspješno ovladati pripremu za praksu u trajanju od 6 školskih sati.
Preporuča se studentima koji žele upisati praksu iz ovog područja da u VII semestru upišu izborni predmet "Socijalni rad i maloljetnička delinkvencija".
Ispitni rokovi
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Praksa će biti organizirana u Centrima za socijalnu skrb u Hrvatskoj i ustanovama koje se bave problemima mladih.

Voditelji prakse/mentori biti će socijalni radnici, a po potrebi i drugi stručnjaci koji rade u području problema mladih.

Nakon uspješno savladane prakse student će biti u mogućnosti:

1. opisati stanje glede društveno neprihvatljiva ponašanja mladih na području određenog centra za socijalnu skrb

2. primjeniti odredbe zakona o sudovima za mladež te odabrane članke prekršajnog zakona (koji se odnose na mlade) pod vidom uloge i postupanja socijalnih radnika djelatnika czss

3. voditi razgovor s maloljetnikom i njegovom obitelji

4. poduzimati aktivnosti u djelokrugu socijalnog rada u centru za socijalnu skrb

5. prepoznati i objasniti rizične i zaštitne čimbenike za razvoj društveno neprihvatljivih ponašanja mladih planirati i poduzimati mjere

6. pisati izvješća, anamnezu

7. predlagati mjere i surađivati s ostalim organima i ustanovama

8. prepoznati, analizirati i kritički promišljatio obiteljskim čimbenicima relevantnim za razumijevanje društveno neprihvatljivog ponašanja mladih

 

Praktične i generičke vještine:

provoditi sve mjere koje socijalni radnici u centrima za socijalnu skrb provode prema djeci, mladima i njihovim obiteljima

 

odlaziti na teren

pisati i voditi svu potrebnu dokumentaciju u centru

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

provedbu prakse nadgledaju voditelji prakse na fakultetu, terenski nastavnici u centrima

student piše izvješće o praksi po unaprijed zadanim zadacima, vodi dnevnik prakse, te ga terenski nastavnik opisno ocjenjuje

nakon završene prakse studenti sudjeluju u refleksijama vezanim uz praksu u malim grupama