TEORIJE POMAGANJA:
Teorije pomaganja
Teorije pomaganja
Studij: Socijalni rad - 1. semestar
Šifra: 166846
ECTS: 5.0
Nositelji: prof. dr. sc. Kristina Urbanc
Osnovni podaci
Teorije pomaganja Socijalni rad - 1. semestar
5.0 166846
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Kristina Urbanc

Srijedom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba 21
Literatura
Ajduković, M. i Urbanc, K.; Integrirajući pristup u socijalnom radu kao kontekst razumijevanja individualnog plana skrbi; Ljetopis socijalnog rada (2009), str. 505- 535
Corey, G.; Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije; Naklada Slap (2004)
Čačinović Vogrinčić, G., Kobal, L., Mešl, N. i Možina, M.; Uspostavljanje suradnog odnosa u socijalnom radu; Biblioteka socijalnog rada (2006)
Urbanc, K.; Smisao i obilježja postmodernog pristupa u socijalnom radu; Ljetopis socijalnog rada (2007), str. 179 - 195
Urbanc, K. i Kletečki Radović, M.; Aktivno učenje i kritičko mišljenje u kontekstu supervizijskog, edukacijskog i pomažućeg odnosa; Ljetopis socijalnog rada (2007), str. 355-367
Ajduković, M., Urbanc, K. i Branica, V.; Vloga doktorskega študija pri razvoju socialnega dela: izkušnje iz Hrvaške; Socialno delo (2008), str. 269-279
Anderson, H. i Gehart, D.; Collaborative Therapy - relations and conversations that make difference; Routledge (2007), str. 1 - 20
Special Issue: Critical reflection in Social Work; European Journal of Social Work (2009)
Urbanc, K., Kletečki Radović, M. i Delale, E. A.; Uključivanje i osnaživanje korisnika tijekom terenske prakse studenata socijalnog rada; Ljetopis socijalnog rada (2009), str. 395-423
Watzlawick, P., Weaklanc, J. i Fish R.; Na drugi način; Algoritam (2003)
Opis predmeta
1. Upoznati polaznike s pregledom teorija, vrijednosti i modaliteta pružanja pomoći koji se temelje na tim teorijama.
2. Osposobiti polaznike da prepoznaju, koncipiraju i vrednuju različite teorijske pristupe i modalitete pružanja pomoći u radu na pojedinačnom slučaju.
Ispitni rokovi
Obavijesti