OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna skrb za djecu
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Socijalna skrb za djecu
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 20085
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Ispitni rokovi:
  • 17. 11. 2020.
  • 26. 01. 2021.
  • 09. 02. 2021.
  • 20. 04. 2021.
  • 01. 06. 2021.
  • 15. 06. 2021.
  • 29. 06. 2021.
  • 07. 09. 2021.
  • 21. 09. 2021.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna skrb za djecu Socijalni rad - 4. semestar
4.0 20085
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Literatura
Ajduković, M.; Pristupi zbrinjavanju djece bez odgovarajuće skrbi u Europi.; Revija za socijalnu politiku, 11 (3-4), (2004), str. 299-320
Ajduković, M.; Rane intervencije i ostale intervencije u zajednici kao podrška obiteljima pod rizikom. U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Zagreb: UNICEF, (2008), str. 57 - 76
Sladović Franz, B. + Ajduković, M.; Skrb za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji. U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Zagreb: UNICEF, (2008), str. 77- 92
UN Konvencija o pravima djeteta; Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. (2001)
Buljan-Flander, G.; Lažne optužbe za zlostavljanje djece tijekom razvoda roditelja.. U: Osmak-Franjić, D. (ur.) Djeca i konfliktni razvodi.; Zagreb: Pravobranitelj za djecu. (2010), str. 95 - 103
Laklija, M.; Spremnosti udomitelja za bavljenja udomiteljstvom I doživljaj vlastite uloge udomitelja u suradnji s centrima za socijalnu skrb.; Ljetopis socijalnog rada, 18(3), (2011), str. 469-496
Profaca, B.; Učinci izraženog roditeljskog sukoba tijekom razvoda na dijete.. U: Osmak-Franjić, D. (ur.) Djeca i konfliktni razvodi.; Zagreb: Pravobranitelj za djecu. (2010), str. 77 - 93
Raboteg-Šarić. Z. I Pećnik, N.; Stavovi prema samohranom roditeljstvu.; Revija za socijalnu politiku. 17 (1), (2010), str. 5 - 25
Rešetar, B.; Pravo djeteta na izražavanje mišljenja u postupcima razvoda braka. U: Osmak-Franjić, D. (ur.) Djeca i konfliktni razvodi.; Zagreb: Pravobranitelj za djecu. (2010), str. 103 - 116
Vejmelka. L. + Rajter, M.; Prediktori počinjenog i doživljenog nasilja među djecom u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.; Ljetopis socijalnog rada, , 20 (2), (2013), str. 241-267
Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sladović Franz, B; Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima.; Ljetopis socijalnog rada, 15 (2), str. 185-213
Zakon o udomiteljstvu.; Narodne novine (2011), str. br. 90/11
Opis predmeta
Predmet Socijalna skrb za djecu je upoznati studente s teorijskim, znanstvenim stručnim spoznajama prepoznavanja djece u riziku, te planiranja i provođenja neposredne skrbi za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji i intervencija u njihovoj obitelji.

Sadržaj predmeta
Oblici ugroženog razvoja djece u obitelji.
- Teorijska objašnjenja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece.
- Procjena rizika i resursa obitelji u skrbi za dijete.
- Intervencije socijalne skrbi.
- Mjere podrške obitelji.
- Planiranje i provedba nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi.
- Kriteriji izdvajanja djece iz obitelji.
- Odabir izvanobiteljskog smještaja.
- Priprema djeteta i obitelji za izdvajanje djeteta.
- Istraživanja razvoja djece u izvanobiteljskom smještaju.
- Specifičnosti skrbi za djecu u ustanovama, obiteljskim domovima, udomiteljskim i usvojeničkim obiteljima.
- Planiranje i provođenje psihosocijalne rehabilitacije djece u skrbi.
- Osiguravanje uvjeta za povratak djeteta u obitelji.
- Priprema djeteta za napuštanje izvanobiteljskog smještaja i samostalan život i/ili povratak u vlastitu obitelj.
Ispitni rokovi
17. 11. 2020.
26. 01. 2021.
09. 02. 2021.
20. 04. 2021.
01. 06. 2021.
15. 06. 2021.
29. 06. 2021.
07. 09. 2021.
21. 09. 2021.