OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalna skrb za djecu
Katedra za teoriju i metode socijalnog rada
Socijalna skrb za djecu
Studij: Socijalni rad - 4. semestar
Šifra: 20085
ECTS: 4.0
Nositelji: prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz
Ispitni rokovi:
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalna skrb za djecu Socijalni rad - 4. semestar
4.0 20085
Nositelj Konzultacije Lokacija
prof. dr. sc. Branka Sladović-Franz

Ponedjekom od 10 do 12 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 22
Literatura
Ajduković, M.; Pristupi zbrinjavanju djece bez odgovarajuće skrbi u Europi.; Revija za socijalnu politiku, 11 (3-4), (2004), str. 299-320
Ajduković, M.; Rane intervencije i ostale intervencije u zajednici kao podrška obiteljima pod rizikom. U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Zagreb: UNICEF, (2008), str. 57 - 76
Sladović Franz, B. + Ajduković, M.; Skrb za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji. U: Ajduković, M. + Radočaj, T. (ur.) Pravo djeteta na život u obitelji.; Zagreb: UNICEF, (2008), str. 77- 92
UN Konvencija o pravima djeteta; Zagreb: Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži. (2001)
Buljan-Flander, G.; Lažne optužbe za zlostavljanje djece tijekom razvoda roditelja.. U: Osmak-Franjić, D. (ur.) Djeca i konfliktni razvodi.; Zagreb: Pravobranitelj za djecu. (2010), str. 95 - 103
Laklija, M.; Spremnosti udomitelja za bavljenja udomiteljstvom I doživljaj vlastite uloge udomitelja u suradnji s centrima za socijalnu skrb.; Ljetopis socijalnog rada, 18(3), (2011), str. 469-496
Profaca, B.; Učinci izraženog roditeljskog sukoba tijekom razvoda na dijete.. U: Osmak-Franjić, D. (ur.) Djeca i konfliktni razvodi.; Zagreb: Pravobranitelj za djecu. (2010), str. 77 - 93
Raboteg-Šarić. Z. I Pećnik, N.; Stavovi prema samohranom roditeljstvu.; Revija za socijalnu politiku. 17 (1), (2010), str. 5 - 25
Rešetar, B.; Pravo djeteta na izražavanje mišljenja u postupcima razvoda braka. U: Osmak-Franjić, D. (ur.) Djeca i konfliktni razvodi.; Zagreb: Pravobranitelj za djecu. (2010), str. 103 - 116
Vejmelka. L. + Rajter, M.; Prediktori počinjenog i doživljenog nasilja među djecom u domovima za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi.; Ljetopis socijalnog rada, , 20 (2), (2013), str. 241-267
Ajduković, M., Rajhvajn Bulat, L. i Sladović Franz, B; Agresivno i prosocijalno ponašanje djece u dječjim domovima.; Ljetopis socijalnog rada, 15 (2), str. 185-213
Zakon o udomiteljstvu.; Narodne novine (2011), str. br. 90/11
Opis predmeta
Predmet Socijalna skrb za djecu je upoznati studente s teorijskim, znanstvenim stručnim spoznajama prepoznavanja djece u riziku, te planiranja i provođenja neposredne skrbi za djecu čiji je razvoj ugrožen u obitelji i intervencija u njihovoj obitelji.

Sadržaj predmeta
Oblici ugroženog razvoja djece u obitelji.
- Teorijska objašnjenja posljedica zlostavljanja i zanemarivanja djece.
- Procjena rizika i resursa obitelji u skrbi za dijete.
- Intervencije socijalne skrbi.
- Mjere podrške obitelji.
- Planiranje i provedba nadzora nad izvršenjem roditeljske skrbi.
- Kriteriji izdvajanja djece iz obitelji.
- Odabir izvanobiteljskog smještaja.
- Priprema djeteta i obitelji za izdvajanje djeteta.
- Istraživanja razvoja djece u izvanobiteljskom smještaju.
- Specifičnosti skrbi za djecu u ustanovama, obiteljskim domovima, udomiteljskim i usvojeničkim obiteljima.
- Planiranje i provođenje psihosocijalne rehabilitacije djece u skrbi.
- Osiguravanje uvjeta za povratak djeteta u obitelji.
- Priprema djeteta za napuštanje izvanobiteljskog smještaja i samostalan život i/ili povratak u vlastitu obitelj.
Ispitni rokovi
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.