OPĆE INFORMACIJE O PREDMETU:
Socijalni rad u zdravstvu
Socijalni rad u zdravstvu
Studij: Socijalni rad - 7. semestar
Šifra: 44142
ECTS: 3.0
Nositelji: izv. prof. dr. sc. Vanja Branica
Ispitni rokovi:
  • 28. 01. 2020.
  • 18. 02. 2020.
  • 21. 04. 2020.
  • 02. 06. 2020.
  • 23. 06. 2020.
  • 07. 07. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad u zdravstvu Socijalni rad - 7. semestar
3.0 44142
Nositelj Konzultacije Lokacija
izv. prof. dr. sc. Vanja Branica Nazorova 51
Literatura
Branica, V; Socijalni rad u zdravstvu - zbirka ppt prezentacije; (2016)
Opis predmeta
Sustav zdravstva u Hrvatskoj. Zdravlje i bolest. Socijalne dimenzije zdravlja. Socijalni problemi i čovjekovo zdravlje. Prava pacijenata. Medicinska sociologija. Normalnost/patologija. Korištenje ljekova. Metode rada i pristup socijalnog radnika u sustavu zdravstva. Pitanje mentalnog zdravlja i smještaja. Suradnja s medicinskim osobljem, suradnička praksa. Samozaštita u sustavu zdravstva.
Ispitni rokovi
28. 01. 2020.
18. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
23. 06. 2020.
07. 07. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će znati:

- definirati i obajsniti sustav zdravstva kao kontekst za praksu socijalnog rada

- prepoznati i objasniti socijalnu dimenziju bolesti

- prepoznati, objasniti i opisati metode i tehnike socijalnog rada u sustavu zdravstva

- steći uvid u ulogu socijalnog radnika u različitim područjima unutar sustava zdravstva

Praktične i generičke vještine:

Nakon uspješno završenog kolegija studenti će steći:

- sposobnost rada u malim grupama

- sposobnost da jasno prezentiraju i argumentiraju u pismenom i usmenom izražavanju

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Oblik provjere znanja

Razina znanja (Zakon o HKO, NN 22/2013.)

1. Pismeni ispit

Esej kao izvještaj s praktičnog dijela nastave, iz posjeta socijalnim radnicima zaposlenima u različitim djlovima sustava zdravstva

Razina 1.-4.

2. Usmeni ispit

Razina 1.-4.