SOCIJALNI RAD U VIRTUALNOM OKRUŽENJU:
Socijalni rad u virtualnom okruženju
Socijalni rad u virtualnom okruženju
Studij: Socijalni rad - 8. semestar
Šifra: 160072
ECTS: 3.0
Nositelji: doc. dr. sc. Lucija Vejmelka
Ispitni rokovi:
  • 04. 02. 2020.
  • 18. 02. 2020.
  • 21. 04. 2020.
  • 02. 06. 2020.
  • 16. 06. 2020.
  • 30. 06. 2020.
  • 08. 09. 2020.
  • 22. 09. 2020.
Prijava ispita: Studomat
Osnovni podaci
Socijalni rad u virtualnom okruženju Socijalni rad - 8. semestar
3.0 160072
Nositelj Konzultacije Lokacija
doc. dr. sc. Lucija Vejmelka

Ponedjeljkom od 11:00 do 13:00 sati

Nazorova 51, soba Nazorova 51, soba 2a
Literatura
Vejmelka, L.; Strabić, N. + Jazvo, M; Online aktivnosti i rizična ponašanja adolescenata u virtualnom okruženju.; Društvena istraživanja: journal for general social issues, 26 (2017), str. 159-78
Reamer, F.G.; Social work in a digital age: Ethical and risk management challenges; Social Work 58, (2) (2013), str. 163-172
Social work and social presence in an online world; Lamendola, W.; Journal of technology in the human services, 28 (2010), str. 108-119
Mishna, F., Bogo, M., Root, J., Sawyer, J.L. + Khoury-Kassabri, M..; I just crept in: The digital age and implications for social work practice.; Clinical Social Work, (2012), str. 277-286
Istraživanje o iskustvima i ponašanjima djece na Internetu i na društvenoj mreži Facebook; http://www.poliklinika-djeca.hr/istrazivanja/istrazivanje-o-iskustvima-i-ponasanjima-djece-na-internetu-i-na-drustvenoj-mrezi-facebook-2/
Prevare i računalna sigurnost,; http://www.mup.hr/89346.aspx
Centar za sigurniji internet; www.csi.hr
Association of Social Work Boards; Model regulatory standards for technology and social work practice.; https://www.aswb.org/wp-content/uploads/2015/03/ASWB-Model-Regulatory-Standards-for-Technology-and-Social-Work-Practice.pdf (2015)
NASW and ASWB standards for technology and social work practice; National Association of Social Workers + Association of Social Work Boards. (2005)
Opis predmeta
Ciljevi predmeta su upoznati studente s mogućnostima suvremenog socijalnog rada putem modernih tehnologija, novim rizicima u virtualnom okruženju i specifičnostima etičkih standarda upotrebe modernih tehnologija u praksi socijalnog rada. Također, cilj predmeta je upoznati studente s različitim mogućnostima e-učenja.
Aktivnosti na kolegiju pridonose razvijanju sposobnosti kritičkog promišljanja studenata, sposobnosti učinkovitog samostalnog rada i rada u timu, sposobnosti usmenog i pisanog predstavljanja rezultata rada te uvažavanja različitosti i multikulturalnosti.
Ispitni rokovi
04. 02. 2020.
18. 02. 2020.
21. 04. 2020.
02. 06. 2020.
16. 06. 2020.
30. 06. 2020.
08. 09. 2020.
22. 09. 2020.
Detaljne informacije
Intelektualne (kognitivne) vještine:

Studenti usvajaju suvremene metode i tehnike rada s različitim skupinama korisnika te specifična etička načela socijalnog rada u virtualnom okruženju. Studenti će usvojiti znanja o novim rizicima virtualnog okruženja značajnih za praksu socijalnog rada. Upoznati će se s relevantnim online izvorima u socijalnom radu. Steći će uvid u različite prakse socijalnog rada u virtualnom okruženju. Naučiti će specifična etička načela vezana uz praksu socijalnog rada u virtualnom okruženju i upotrebom modernih tehnologija.

 

Praktične i generičke vještine:

Studenti će naučiti kako primijeniti sigurnosne postavke na elektronskim uređajima. Biti će sposobni koristiti relevantne online izvore i aplikacije. Studenti će usvojiti vještine korištenja tehnologije u direktnoj praksi s korisnicima.

Povezivanje ishoda učenja i provjere znanja:

Kroz aktivnosti kolegija studentdki zadaci će uključivati izradu vlastitog e-learning sadržaja koji mogu biti od koristi socijalnim radnicima u obavljanju svakodnevne prakse. 

Obavijesti